کد خبر: 200950 A

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خبرداد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تولید دو هزار و ۹۶۰ فروند ملکه اصلاح نژاد و زنبور عسل در شهرستان ساری خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از تولید دو هزار و ۹۶۰ فروند ملکه اصلاح نژاد و زنبور عسل در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، ˈطهمورثقاسم نژاد ˈ روز سه شنبه از انجام طرح پرورش ملکه و تولید دو هزار و ۹۶۰ فروند زنبور عسل در شهرستان ساری خبر داد.

وی تصریح کرد: این طرح در چهار زنبورستان با تعهد سه هزار ملکه در سال ۹۳ اجرایی شد که دو هزار و ۹۶۰ فروند تولید و از این تعداد یک هزار و ۸۶۰ ملکه تولیدی در سطح زنبورستان های شهرستان توزیع و یک هزار و ۱۰۰ فروند نیز توسط مجریان طرح به مصرف رسیده است.

وی همچنین گفت: طرح پرورش ملکه یکی از طرح هایی است که می تواند صنعت زنبورداری را در جهت استفاده بهینه از تولیدات زنبور عسل متحول سازد و ملکه های تولید شده و توزیع آن در بین زنبورستان ها نقش مهمی در حفظ ذخایر ژنتیک مقاومت به بیماری، بچه دهی و افزایش جمع آوری گرده و… دارد.

در مازندران بیش از پنج هزار زنبورستان فعال وجود دارد که نزدیک به چهار هزار تن عسل از این زنبورستانها تولید می شود.

جهاد کشاورزی ژنتیک صنعت شهرستان ساری فروند تولید عسل ملکه زنبور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر