کد خبر: 203662 A

مدیر آموزش ‌و پرورش چالوس:

رشد وتوسعه کیفی وهمه جانبه آموزش وپرورش تنها با مشارکت کلیه دستگاه های دولتی وغیر دولتی وبه ویژه آحاد مردم جامعه رخ خواهد داد.

Iمه ما باید زمینه و بستر حضور بخش غیردولتی در آموزش‌ و پرورش فراهم کنیم که یکی از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید است.
به گزارش ایلنا از ساری، محمدصادق فرزیب در جلسه شورای آموزش‌ و پرورش شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلادرشت اظهار داشت: یکی از اصولی‌ترین اقدامات لازم در ساختن آموزش ‌و پرورشی پویا و اثربخش اصل مشارکت است.

وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت منابع دولتی در امر آموزش ‌و پرورش ضرورت استفاده از مشارکت مردمی بیش از گذشته احساس می‌شود، ‌خاطر‌نشان کرد: تعلیم و تربیت مطلوب زمانی اتفاق می‌افتد که زمینه مشارکت گسترده برای آموزش ‌و پرورش فراهم شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در آموزش ‌و پرورش نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد.

مدیر اداره آموزش‌ و پرورش شهرستان چالوس بیان داشت: همه ما باید زمینه و بستر حضور بخش غیردولتی در آموزش‌ و پرورش فراهم کنیم که یکی از برنامه‌های مهم دولت تدبیر و امید است.

فرزیب با بیان اینکه مشارکت فکری و عملی امری اجتناب‌ناپذیر است، ابراز داشت: رفع مشکلات آموزش ‌و پرورش بدون مشارکت مردمی امکان‌پذیر نیست.

فرزیب با بیان این که مشارکت مردمی در توسعه مدارس غیر دولتی از اهمیّت وجایگاه ویژه ای برخوردار است، اظهار کرد: رشد وتوسعه کیفی وهمه جانبه آموزش وپرورش تنها با مشارکت کلیه دستگاه های دولتی وغیر دولتی وبه ویژه آحاد مردم جامعه رخ خواهد داد وبی شک با به کارگیری کلیه امکانات وتجهیزات ومنابع مادی ومعنوی سایر دستگاه ها در راستای توسعه این مدارس گام برداشت

وی ادامه داد: اگر چه در گذشته مشارکت مردمی یکی از راه‌های مطلوب بود، اما امروز استفاده از فکر و اندیشه دیگران تنها راه است تا شاهد دانش و بینش عمیق در مهم‌ترین نهاد کشور باشیم.

مدیر آموزش و پرورش چالوس اذعان داشت: با توجه به اینکه بیشترین اعتبار تخریب، بازسازی و مقاوم‌سازی به مدارس شهرستان چالوس اختصاص یافت ما نیز باید کاری کنیم تا با حمایت مردمی و ایجاد انگیزه شاهد خلاقیت و نوآوری بیشتر در این منطقه باشیم.

وی با اعلام رضایت از اجرای فعالیت‌های تربیتی و فرهنگی در شهرستان چالوس گفت: این وظیفه همه مدیران است که موانع را بردارند و مشکلات را شناسایی کرده و برای رفع آن بکوشند.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت جامعه خلاقیت دستگاه های دولتی دولت سرمایه گذاری مشکلات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر