کد خبر: 203719 A

دبیر مجمع نمایندگان مازندران

در مازندران متاسفانه سلیقه بر قانون حاکم است و بسیاری از سیاست گذاری ها سلیقه ای انجام میگیرد.

احمد مقیمی دبیر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسلامی در ششمین جلسه شورای اداری مازندران که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست کشور برگزار گردید با بیان اینکه نرخ بیکاری در مازندران علیرغم داشتن چهار اقیلم و نرخ بیکاری هفده درصد است گفت: در مازندران متاسفانه سلیقه بر قانون حاکم است و بسیاری از سیاست گذاری ها سلیقه ای انجام میگیرد.

به گزارش ایلنا، نماینده مردم نکا و بهشهر در مجلس شورای اسلامی افزود بسیاری از صنایع مازندران به لحاظ قوانین سخت محیط زیست نمیتوانند از کانال محیط زیست خارج شوند.

دبیر مجمع نمایندگان مازندران خاطر نشان کرد: یکپارچگی محیط زیست که ار قوانین و مصوبه مجلس میباشد نباید در کشور و مازندران به فراموشی سپرده شود.

بیکاری شورای اداری قانون مجلس شورای اسلامی محیط زیست معاون رئیس جمهور معصومه ابتکار نماینده مردم مازندران حاکم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر