کد خبر: 205193 A

مدیر آموزش و پرورش آمل:

آموزش و پرورش پویا و توانمند، مسیر رشد و توسعه همه جانبه کشور را هموار می کند و باید با قدم گذاشتن در این مسیر به این مهم دست یافت.

مدیر آموزش و پرورش آمل گفت: آموزش و پرورش متعلق به همه مردم است و اگر آموزش و پرورش تقویت شود، زیربنای توسعه تقویت خواهدشد.

حمید محمد نسب در جلسه شورای نظارت مشارکت های مردمی و شاهد گفت: آموزش و پرورش متعلق به همه مردم است و اگر آموزش و پرورش تقویت شود، زیربنای توسعه تقویت خواهدشد.

وی با اشاره به زیربنایی بودن نقش و جایگاه آن گفت: آموزش و پرورش پویا و توانمند، مسیر رشد و توسعه همه جانبه کشور را هموار می کند و باید با قدم گذاشتن در این مسیر به این مهم دست یافت.

مدیر آموزش و پرورش آمل، موضوع تشکل ها و انجمن اولیا و مربیان را در مدارس غیر دولتی حائز اهمیت دانست و گفت: با هدایت و راهبردی بهتر این تشکل ها استفاده های مطلوبی در بحثارتقاء کیفی مدارس غیر دولتی می توان نمود.

وی، توسعه مشارکت های همه جانبه مردمی در تصمیم گیری و تصمیم سازی در آموزش و پرورش شهرستان را در راستای سیاست های مهم وزارت متبوع دانست.

محمد نسب، استفاده از خرد جمعی و مشارکت را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جهت ارتقای کمی و کیفی فعالیت های آموزش و پرورش برشمرد و افزود: شوراهای آموزش و پرورش به عنوان یک شورای تاثیرگذار می تواند با این رویکرد بستر لازم را برای شکوفایی و پویایی در آموزش و پرورش فراهم نماید.

وی تصریح کرد: تاکیدات وزیر محترم آموزش وپرورش می بایست ضمن همگامی با سیاست ها و اولولیت های وزارت و دولت محترم موانع توسعه مشارکت های مردمی را بررسی کرده و با مدیریت جهادی و با عزمی راسخ در حل آنها بکوشند.

وی در پایان موفقیت در امور را داشتن هدف با برنامه منظم و منسجم دانست که برای رسیدن به افق های روشن آموزشی و پرورشی لازم و ضروری می باشد.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان دولت رشد و توسعه مردمی مدیر مسیر آمل جلب مشارکت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر