کد خبر: 207305 A

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خبرداد:

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاری ۸ دوره آموزشی در ششماهه نخست سالجاری در این شرکت خبر داد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران از برگزاری ۸ دوره آموزشی در ششماهه نخست سالجاری در این شرکت خبر داد.

به گزارش ایلنا از ساری، سید مصطفی موسوی گفت: در این دوره های آموزشی، مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی، از آموزش دوره های مدیریتی، کارآفرینی و مهارتی بهره مند شدند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران افزود: هدف شرکت شهرکهای صنعتی از برگزاری این دوره های آموزشی، ایجاد توانمندی در مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی برای پیاده سازی دانش مربوطه و بکارگیری نمونه های کاربردی است.

سید مصطفی موسوی بیان داشت: در ششماهه نخست سالجاری ۸ دوره آموزشی در حوزه های مدیریتی، کارآفرینی و مهارتی برگزار شده که در مجموع ۱۵۶ نفر، از این دوره های آموزش ضمن خدمت بهره مند شده اند.

وی اظهار داشت: برگزاری دوره های آموزشی سهم بسزایی در ارتقاء و بهبود کمی و کیفی روند امور واحدهای تولیدی و صنعتی خواهد داشت.

موسوی تصریح کرد: برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی مهارتی مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی و کارکنان شرکت، در اولویت برنامه شرکت شهرکهای صنعتی است.

دوره های آموزشی مازندران شرکت برگزاری صنعتی واحدهای آموزشی مدیرعامل شهرکهای سالجاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر