کد خبر: 217384 A

فرماندار چالوس:

دفاع غیرعامل شامل همه افراد می شود و این نوع از دفاع در هر زمانی قابل اجراست

فرماندار چالوس گفت: به کلیه اقداماتی که انجام می‌ گیرد تا جان انسانها حفظ شود و خسارات وارده به تجهیزات و ساختمانها کاهش یابد، پدافند غیرعامل می‌گویند.

به گزارش ایلنا، زندی در سومین جلسه پدافند غیرعامل که با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد با بیان اینکه پدافند غیرعامل بمنظور کاهش آسیب پذیری انجام می شود اظهار داشت: درهنگام جنگ در مقابله با دشمن دو نوع دفاع می‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: دفاع نوع اول دفاع مستقیم یا دفاع عامل است که مخصوص زمان جنگ است و به وسیله افراد آموزش دیده نظامی و با کمک وسایلی مثل اسلحه و موشک و تانک و هواپیما انجام می گیرد.

فرماندار چالوس با بیان این که دفاع غیرعامل شامل همه افراد می شود و این نوع از دفاع در هر زمانی قابل اجراست و فقط مربوط به زمان جنگ نیست گفت: در دفاع غیرعامل، کارهایی انجام می‌دهیم تا دشمن نتواند ما را هدف بگیرد و خسارتی به ما وارد کند یا اگر خسارتی به ما زد، خیلی کم باشد.

جنگ فرماندار هواپیما دفاع کاهش پدافند عامل غیرعامل آسیب چالوس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر