کد خبر: 219094 A

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل در گفتگو با ایلنا:

بانک ها هر بازاری را که بخواهند به مرز نابودی می کشانند یا به طور انحصاری بر روی بازار خاصی کار می کنند و اجازه ی ورود به سرمایه گذاران خرد نمی دهند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل گفت: برخی از بانک ها با داشتن شرکت اقماری در بازارهایی مانند مسکن، ارز، طلا و طرح های عمرانی و راه سازی که از عمدترین بازارهایی هستند که رد پای بانک ها را می توان در آن ها دید، ورود پیدا کرده اند.

محمد تقی جوادی در گفت وگو با ایلنا در آمل با اشاره به اینکه در زمان حاضر بانک ها با سرمایه ی نقدی که دارند و مطابق با ساختار خودشان بازار را تنظیم می کنند که این می تواند بسیار خطرناک باشد گفت: بانک ها هر بازاری را که بخواهند به مرز نابودی می کشانند یا به طور انحصاری بر روی بازار خاصی کار می کنند و اجازه ی ورود به سرمایه گذاران خرد نمی دهند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که امروزه توجه افکارعمومی را به خود جلب کرده بحثبنگاهداری بانکها و ورود شرکت های سرمایه گذاری وابسته به این بانک ها به بخش های علیه منافع ملی است، افزود: ایجاد فرصت برای نهادهای شبه دولتی مانند شرکت‌های سرمایه گذاری بانک ها نباید به گونه ای باشد که فرصت سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود کند.

جوادی افزود: یکی از برنامه های ضد تورمی دولت و خروج از رکود؛ اصلاح عملکرد بانک هابوده است و مسئولان و کارشناسان اقتصادی یکی از مقصران وضعیت حال حاضر شرایط اقتصادی کشور را عملکرد غیر قانونی بانک ها می دانند.

وی ادامه داد: انحصارگرایی بانک ها به تعطیلی بسیاری از حوزه ها و صنایع مولد و در نتیجه به افزایش رکود و تورم در کشور ختم شده است و رقابت پذیری سالم را از بین برد ه که بانک ها در این مورد هیچ دفاعی از خود نمی توانند داشته باشند.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایان آمل تصریح کرد: بخش مولد و سودده بازار باید دست بخش خصوصی واقعی و متعهد باشد که تمام اقشار از سوددآوری آن منتفع شوند نه اینکه تنها بر ثروت عده ای اضافه شود.

جوادی خاطرنشان کرد: اگر بانک ها از بنگاه داری دست نکشند برنامه ی ضد تورمی دولت هم نمی تواند نتیجه بخش باشدواز طرفی دیگر گستردگی فعالیت های بانک ها در بازارهای مختلف طوری است که تنظیم و کنترل بازار را در دست گرفته اند.

وی ادامه می دهد: این تنظیم بازار بانک ها را می توان در ماجرای ارز در بازار دید. زمانی که دولت می توانست با آزادسازی نرخ ارز از بسیاری از مسایل و مشکلات اقتصادی به وجود آمده در بازار جلوگیری کند، بانک ها اجازه ی این کار را ندادند و با دخالت خود برنامه ی دولت برای مهار مشکلات ارزی را بی تاثیر کردند.

این فعال اقتصادی با یادآوری اینکه بانک ها آمده اند تا کسانی که نیاز مالی دارند را حمایت کنند نه اینکه خود را رشد داده و سود کسب کنند، ادامه داد: هدف گذاری بانک ها برای کسب سود بیشتر باعثانحراف بانک ها از ماموریت اصلیشان شده است.

تورم دولت رقابت سرمایه گذاران سرمایه گذاری سرمایه گذاری بخش خصوصی شرایط اقتصادی مسکن مشکلات اقتصادی نرخ ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر