کد خبر: 225642 A

با حکمی از سوی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران؛

شهرستان آمل به جهت دارا بودن ۴۶ درصد صنعت مازندران و وجود کارخانجات، بیشترین بیمه شدگان تامین اجتماعی رادارد.

فرماندارویژه شهرستان آمل گفت: انتظار داریم تا با استفاده از تمام ظرفیت درجهت حل مشکل بیمه شدگان تامین اجتماعی همکاری راداشته باشند.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان آمل، با حضور مدیرکل تامین اجتماعی مازندران، فرماندارویژه شهرستان آمل، رئیس تامین اجتماعی شهرستان آمل رئیس جدید شعبه دوم تامین اجتماعی شهرستان آمل معرفی شد.

غلام حسین شفیع زاده گفت: شهرستان آمل به جهت دارا بودن ۴۶ درصد صنعت مازندران ووجود کارخانجات بیشترین بیمه شدگان تامین اجتماعی رادارد.

وی با اشاره به خصوصیات اخلاقی رئیس شعبه دوم تامین اجتماعی آمل اظهار داشت: ایشان از نیروهای ارزشی شهرستان آمل هستند وانتظار داریم تا با استفاده از تمام ظرفیت درجهت حل مشکل بیمه شدگان تامین اجتماعی همکاری راداشته باشند.

در ادامه این نشست در اطاق کار فرماندار ویژه آمل سیدعلی اصغرمحمودی مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت: تأمین اجتماعی پیش نیاز توسعه پایدار و عنصر حیاتی برای توانمندی جوامع در مقابله با چالش های آینده است.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار به روز شده، یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از جمعیت مازندران تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند که این رقم ۵۸ درصد از جمعیت استان را شامل می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی مازندران اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی برای ارائه بهتر خدمات، نیاز به تعادل در منابع و مصارف دارد و پرداخت به موقع حق بیمه، این سازمان را در عمل به تعهداتش یاری می کند.

پوشش تامین اجتماعی توسعه پایدار روابط عمومی صنعت فرماندار مازندران رئیس شهرستان آمل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر