کد خبر: 225672 A

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران تاکید کرد:

امروز که دشمنان نظام اسلامی جنگ نرم و استفاده از ظرفیت های فرهنگی را هم در دستور کار قرار داده اند، باید هوشیارتر و با برنامه تر عمل نماییم.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران در جلسه کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان با اشاره به این که مباحثمربوط به فرهنگ و اجتماع، بسیار متنوع، پیچیده و نیازمند تدقیق، تامل و بررسی های علمی است، یاد آور شد: انسان و مسایل مربوط به او به عنوان یک پدیده هستی شناختی، روند بررسی این مباحثرا پیچیده تر و حساس تر می نماید و مواجهه با این حوزه را سخت تر می نماید.

علیرضا یونسی با بیان این که انقلاب اسلامی، جان مایه ای فرهنگی داشت و تلاش های درخوری در حوزه فرهنگ، ارزش های الهی و امنیت اجتماعی در ایران اسلامی صورت گرفته که نتیجه آن عزت برای کشور و مردم مومن و انقلابی ایران بوده است، خاطر نشان ساخت: امروز، ایران اسلامی به عنوان کانون همه شرافت های انسانی و ملجاء نور و روشنایی و خاستگاه امید و امید آفرینی و حق خواهی و ایستادگی در برابر ظالمان برای حق طلبان و آزادی خواهان مسلمان در آمده است.

یونسی با اشاره به این که دشمنان همواره در پی چالش آفرینی برای انقلاب اسلامی بوده اند و امروز و پس از ناکامی های بسیار، داعش را به عنوان مروج ظلم، پلیدی، تحجر، اسلام هراسی و نافی همه ارزش های انسانی و الهی در منطقه علم کرده اند، افزود: امروز که دشمنان نظام اسلامی جنگ نرم و استفاده از ظرفیت های فرهنگی را هم در دستور کار قرار داده اند، باید هوشیارتر و با برنامه تر عمل نماییم.

معاون استاندار، با اشاره به این که ندایی که از جامعه ی انقلابی ایران برمی خیزد، بر جان ها می نشیند و فرهنگ انقلاب اسلامی با فطرت انسان ها ساز گاری دارد، تصریح کرد: طرح های فرهنگی باید با زمان و ذائقه جامعه همراه باشد و با طبع مردم و اندیشه های معرفتی ساز گاری داشته باشد و خلاف معرفت الهی و انسانی نباشد.

یونسی، با بیان این که مردمی کردن امنیت در راستای تحقق امنیت نرم در جامعه باید مد نظر باشد، یاد آور شد: امروز باید به دنبال آن حوزه از امنیت اجتماعی باشیم که جامعه خود ارزش های پاک معنوی را تبلیغ نماید.

وی بر بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در اجرای طرح های فرهنگی تاکید کرد و گفت: از توانمندی های دستگاه های اجرایی نیز در حوزه فرهنگ باید به درستی استفاده شود.

رییس کمیسیون ارتقاء امنیت اجتماعی استان، اظهار داشت: شاخص های امنیت اجتماعی باید مشخص شود تا پس از اجرای طرح، ارزیابی درستی صورت گیرد و طرح ها به صورت کمی قابل سنجش باشد.

در این جلسه که مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و برخی مدیران کل و نمایندگان دستگاه های اجرایی حضور داشتند، اعضاء به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

اجتماعی و فرهنگی استفاده از ظرفیت انقلاب اسلامی ایران جامعه جنگ دستگاه های اجرایی روشنایی مد نظام اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر