کد خبر: 226113 A

با حضور مدیران حوزه مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران بنادر شمالی به منظور ایجاد فرصت همکاری های مشترک نشستی در منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در دو روز برگزار شد.

با حضور مدیران حوزه مدیر عامل محترم سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران بنادر شمالی به منظور ایجاد فرصت همکاری های مشترک نشستی در منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در دو روز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بندر امیر آباد، بخشی مدیر کل حوزه مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در سخنانی هدف از برنامه ریزی جهت برگزاری این نشستها را؛ جمع بندی نکات و مسائل ستادی و ایجاد همدلی، همگرایی میان مدیران بنادر شمالی و تبادل دیدگاهها و نطرات در خصوص مسایل مشترک و انتقال تجربیات و جمع بندی پیشنهادات و توصیه های ارائه شده از جانب مدیران بنادر و فراهم آمدن موجبات تعالی سازمانی عنوان کرد.

سپس مسعودی؛ مشاور مدیر عامل و مسئول هسته گزینش و بازرسی و ارزیابی عملکرد و نظارت بر ارتقاء سلامت اداری و پاسخگویی به شکایات سازمان بنادر در سخنانی بر الزامات جذب و استخدام نیروی انسانی اشاره کرد و بر لزوم توجه به بحثپاسخگویی به شکایات و تعیین پستی در استانها و بنادر به عنوان رابط(گزینش، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات) تاکید کرد.

در ادامه آنزان پور مسئول امور حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی در سخنانی از تهیه شیوه نامه ای برای وصول مطالبات خبر داد.

سپس خدمتگزار مدیر بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیر آباد ضمن عرض خیر مقدم هدف از این جلسات را ایجاد تعامل، همکاری و همدلی ما بین بنادر شمالی در کنار رقابتی سالم بیان کرد و این نشستها را مصداق بحثمدیریت جهادی دانست که موجبات توسعه هر چه بیشتر بنادر شمالی را فراهم می آورد.

در ادامه این جلسه مدیران بنادر شمالی به ارائه نقطه نظرات جامعی در خصوص راهکارهای عملی و مدون در جهت توسعه بنادر بیان کردند.

گفتنی است نشست مدیران ارشد سازمان بنادر و مدیران بنادر شمالی با کارشناسان حوزه امور حقوقی، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات بنادر شمالی از دیگر بخش های این نشست بود.

روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی سلامت نیروی انسانی مدیر مدیران بنادر حوزه عامل شمالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر