کد خبر: 232153 A

احسانی در کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع خبر داد؛

طبق گزارشات موجود، شاخص نسبت مالیاتی به تولید ناخالص سال ۹۱ استان مازندران ۱/۷درصد از حجم مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده و این در حالیست که با توجه به جایگاه نسبتا مناسب استان در تولید ناخالص داخلی کشور در زمینه کسب مالیات، از جایگاه خود دور افتاده و با سیاست گذاری در این بخش باید این رقم را حداقل به ۲/۵درصد برسانیم.

دومین جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان به منظور بررسی روند کسب درآمدهای عمومی و مالیاتی و بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های موجود در این بخش در راستای ارائه در برنامه ششم توسعه استان تشکیل جلسه داد.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی استانداری مازندران، احسانی در این جلسه با اشاره به توجه دولت در برنامه ششم توسعه به کاهش نابرابری های استانی و لزوم توجه به آن در برنامه ریزی های اصولی استان، گفت: تعیین ارکان جهت ساز توسعه با توجه به اسناد بالادستی و سند آمایش و نظریه پایه استان، پیش بینی تأمین و تجهیز منابع و تدوین برنامه پشتیبان توسعه از جمله وظایف این کارگروه است که با بهره گیری از نظرات تخصصی اعضای آن می توان برنامه ریزی های خوبی در این بخش داشت.

وی افزود: طبق گزارشات موجود، شاخص نسبت مالیاتی به تولید ناخالص سال ۹۱ استان مازندران ۱/۷درصد از حجم مالیاتی کشور را به خود اختصاص داده و این در حالیست که با توجه به جایگاه نسبتا مناسب استان در تولید ناخالص داخلی کشور در زمینه کسب مالیات، از جایگاه خود دور افتاده و با سیاست گذاری در این بخش باید این رقم را حداقل به ۲/۵درصد برسانیم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران، عدم وجود بانک اطلاعاتی دقیق و پویا و همچنین کمبود نیروی انسانی در بخش امور مالیاتی را برخی از نقاط ضعف این بخش خواند و تصریح کرد: درآمدهای مالیاتی مازندران در فصل تابستان سال۹۳ بالغ بر ۲۴۶۱ میلیارد ریال بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل، بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته است.

رییس کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان با بیان اینکه در این مدت، در بخش جذب مالیات‌های غیرمستقیم نیز بالغ بر ۲۳۴ درصد رشد داشته ایم؛ افزود: میزان درآمدهای مالیاتی مستقیم در مدت مذکور نیز ۴۷ درصد رشد را نشان می دهد که عزم ما بر بهره گیری از ظرفیت های استان در بخش های کشاورزی، صنعت، مسکن، خدمات و بویژه گردشگری است تا این ظرفیت ها افزایش یابد.

احسانی با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، اتکاء کشور به درآمدهای نفتی باید کم شود، تصریح کرد: پدیده فرار مالیاتی برخی از مؤدیان مالیاتی نیز از جمله معضلاتی است که باید با تکیه بر مکانیزم های قانونی و یا بهره گیری از مشوق های مالیاتی در استان پیگیری شود، استفاده از تکنولوژی های نوین و مبانی علمی در بنگاههای اقتصادی استان رونق یافته و کاهش نرخ مالیات برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در جهت تشویق و افزایش سرمایه گذاری نیز مد نظر قرار گیرد.

استان مازندران اشتغال بخش خصوصی درآمد رشد شاخص گردشگری مالیات مسکن معاون برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر