کد خبر: 232155 A

معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی:

در مناطق با میزان بارندگی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیمتر باغ های دیم احداثمی شود و در مناطقی که کمتر از ۳۵۰ میلیمتر بارندگی سالانه دارند نیز طرح احداثباغ های با آبیاری تکمیلی اجرا خواهد شد.


معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی گفت: یکی از طرح های محوری وزارت جهاد کشاورزی شناسایی زمین های شیب دار در کشور است تا از این طریق با بکارگیری ظرفیت های مختلف زمینه برای رشد و توسعه بخش کشاورزی و افزایش تولید فراهم شود.

به گزارش ایلنا، به نقل ازروابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدعلی طهماسبی با اعلام خبر فوق افزود: یک و نیم میلیون هکتار زمین کشاورزی در کشور شناسایی شده که از این میزان ۸۶۰ هزار هکتار مستعد احداثباغ های دیم است.

وی بیان کرد: از برنامه های مهم وزارت جهاد کشاورزی می توان به احداثگونه های باغی مثمر و کاشت گیاهان دارویی در زمین های شناسایی شده کشور اشاره کرد.

طهماسبی اظهار کرد: در مناطق با میزان بارندگی سالانه بیش از ۴۰۰ میلیمتر باغ های دیم احداثمی شود و در مناطقی که کمتر از ۳۵۰ میلیمتر بارندگی سالانه دارند نیز طرح احداثباغ های با آبیاری تکمیلی اجرا خواهد شد.

بخش کشاورزی جهاد کشاورزی رشد و توسعه زمین کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کشور هکتار دیم احداثباغ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر