کد خبر: 235764 A

رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی مازندران:

محمد کاوه در جلسه کمسیون گردشگری و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی به راه اندازی خط مستقیم پروازساری به قزاقستان در آینده ای نزدیک اشاره کرد

محمد کاوه در جلسه کمسیون گردشگری و سرمایه گذاری اتاق بازرگانی به راه اندازی خط مستقیم پروازساری به قزاقستان در آینده ای نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت: این جلسه به منظور ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی جهت شروع فعالیت و راه اندازی خط پروازفی ما بین اکتائو و قزاقزستان و ساری و نیز همکاری و هماهنگی و رشد و توسعه صنعت گردشگری استان برگزار می شود.

به گزارش ایلنا از ساری: وی با بیان اینکه مازندران با توجه به اینکه ازظرفیت های خوبی برخوردار است و به عنوان پایلوت گردشگری سلامت در کشور می تواند در جذب گردشگری سلامت، پذیرای بیماران در حوزه درای خزر باشد.

رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی افزود: در خصوص جذب گردشگری سلامت باید فضای استان از لحاظ درمانی و تجهیزات پزشکی مهیا بوده تا استان مازندران به سمت گردشگری سلامت سوق پیدا کند.

وی به تعداد ۴ دانشگاه پزشکی در استان مازندران اشاره کرد و گفت: با توجه به ظرفیت موجود، بیمارستانهای مازندران با تقویت و پوشش دانشگاهها از پتانسیل های بالایی برخوردار هستند بنابراین می توان از ظرفیت های موجود برای گردشگری سلامت استفاده مطلوب نمود.

کاوه با اشاره به اینکه گردشگری سلامت برای کشورهای حوزه خلیج فارس امر مهمی است، گفت: هدف از ایجاد خط پروازی مسقیم ساری به قزاقستان، ایجاد گردشگری سلامت است که در مواقعی که بیماران آن کشور نیاز درمان داشتند بیمارستانهای مازندران آنها را پذیرش کنند.

وی به آغاز به کار خط پروازی مستقیم ساری به دبی در هفته های آینده اشاره کرد و ابراز داشت: امیدواریم با گشایش این خط پروازی گردشگری سلامت به کشورهای عربی ارتقاء یافته و جذب بیمار از کشورهای عربی را به بیمارستانهای مازندران داشته باشیم.

رئیس کمسیون گردشگری اتاق بازرگانی در ادامه افزود: خط مستقیم ساری به قزاقستان و تبادل پزشکی توسط مهندس رضوانی، سرمایه گذار ایرانی مقیم قزاقستان صورت می گیرد.

پوشش تجهیزات پزشکی درمان رشد و توسعه سرمایه گذاری سلامت قزاقستان کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای عربی گردشگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر