کد خبر: 238838 A

مدیرکل ثبت احوال مازندران:

کاهش ۱۶ درصدی آمار ازدواج نیز خود زنگ خطر را برای مسئولین به صدا در می آورد و همه این آمارها می تواند پایه و اساس برنامه ریزی جهت ارایه خدمات قرار گیرد.

مدیرکل ثبت احوال مازندران گفت: آمار ثبت احوال می تواند به عنوان پایه و اساس برنامه ریزیها قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، علی رجبی در جلسه شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان نور که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: آمارهای ثبت شده در ثبت احوال می تواند به عنوان پایه و مبنا برای برنامه ریزیها مورد استفاده قرار گیرد. از این طریق می توان جلوی اتلاف سرمایه وقت در برنامه ریزیها را گرفت.

مدیرکل ثبت احوال مازندران تعداد واقعه ولادت در ۹ماه اول سال ۹۳ درشهرستان نوررا ۱۳۶۹ نفر بیان داشت که شامل ۷۴۱ نفر پسر و ۶۲۸ نفر دختر بوده اند. وی آمار ولادت را با کاهش ۳۰% و وفات را از افزایش ۲۹% بیان کرد و گفت: این بدان معناست که جمعیت شهرستان نور رو به پیری میرود.

وی کاهش ۱۷درصدی آمار طلاق در ۹ماه امسال به نسبت ۹ماه اول سال گذشته را ارتفاقی مبارک دانست و گفت: کاهش ۱۶ درصدی آمار ازدواج نیز خود زنگ خطر را برای مسئولین به صدا در می آورد و همه این آمارها می تواند پایه و اساس برنامه ریزی جهت ارایه خدمات قرار گیرد.

ازدواج سرمایه طلاق مازندران برنامه ثبت مدیرکل آمار پایه احوال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر