کد خبر: 238845 A

با همکاری مالکین و مستاجرین

شهرداری بابت آزاد سازی ۳۰۰ متر مربع از عرصه و اعیان مورد نظر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال به حساب مالکین کارسازی نموده است.

تقاطع ترک محله یکی از حساسترین نقاط ترافیکی شهر قائم شهر محسوب میشود و ۱۳ سال پیش طرح تفصیلی شهر قائم شهر و متعاقبا " نقشه های مصوب و خط پروژه های بعدی خبر از تعریض یکی از کورترین نقاط شهری میداد که متاسفانه تملک و تعریض آنان به درازا کشید.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قائم شهر، مهندس سید علی حجازی سرپرست شهرداری قائم شهر در این خصوص گفت: مذاکرات چند باره با وراثمرحوم میر ابوالفضلی، مالکین و مستاجرین املاک واقع در تقاطع بالاخره نتیجه داد و شهرداری قائم شهر موفق شد این ملک را پس از سالها تملک و غرامت مورد نظر را پرداخت نماید.

وی خاطر نشان کرد: شهرداری بابت آزاد سازی ۳۰۰ متر مربع از عرصه و اعیان مورد نظر مبلغی بالغ بر یک میلیارد ریال به حساب مالکین کارسازی نموده است.

حجازی ضمن تقدیر و تشکر از همه مالکین و مستاجرین این املاک به جهت همکاری مستمر با شهرداری قائم شهر تاکید کرد: شهرداری قائم شهر آمادگی کامل با همه شهروندان در خصوص تعریض را داشته و در این خصوص با مساعدت و معاضدت اعضای محترم شورای اسلامی شهر قائم شهر تسهیلات ویژه ای نیز در نظر گرفته شده است.

سرپرست شهرداری قائم شهر، در خاتمه از همه شهروندان بابت ایجاد زحمتی که در مناطق مختلف شهری به جهت اجرای پروژه های شهری متحمل میشوند عذرخواهی کرده و از آنان خواست که شهرداری را در امر خدمت رسانی به شهروندان یاری رسانند.

خدمت رسانی شورای اسلامی شهر شهرداری شهر قائم تعریض تقاطع مالکین تملک مستاجرین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر