کد خبر: 246294 A

شهردار دابودشت در جمع کارکنان شهرداری:

کیفیت پروژه های عمرانی برای ما مهم است باید از پیمانکارانی که توانایی فنی و مالی و امکانات و تجهیزات دارند استفاده کنیم

شهردار دابودشت: شهرداری یک دستگاه اجرایی و نهاد فرهنگی، خدماتی، عمرانی، اجتماعی، است ما در شهرداری فقط به کار و خدمت فکر میکنیم.

به گزارش ایلنا، علی قاسمی درجمع پرسنل شهرداری که با حضور رییس شورای اسلامی شهر دابودشت برگزارشد با بیان اینکه شهروند و شهرداری در گفتمان شهروند - همکار در عرض همدیگر حرکت می کنندگفت: شهر دابودشت شهر جوانی است وکارزیاد داردوهمه ی نگاه هابه شهر داری است.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر دابودشت افراد بااراده و مصمم هستند و در این مدت نشان دادند که در تصمیمات خود مستقل هستندافزود: انچه در شهرداری انتظار دارم صداقت در رفتار و گفتار است وساحت شهرداری راازدامن سیاست و مسایل حاشیه دور نگه می داریم.

شهردار جدید دابودشت یادآورشد: شهرداری یک دستگاه اجرایی و نهاد فرهنگی، خدماتی، عمرانی، اجتماعی، است ما در شهرداری فقط به کار و خدمت فکر میکنیم.

قاسمی اضافه کرد: پاسخ ما به بداخلاقی های احتمالی که صورت می گیرد سلام است. سلام معنای ژرف وعمیقی داردو موجبات تامل و بازنگری و تصحیح رفتار اشتباه دیگران را به دنبال دارد.

وی با تاکید براین که انتظار ما در درون شهرداری ازهمکاران این است که قدر همدیگر را بدانید و با احترام نسبت به هم برخورد کنید خاطرنشان کرد: آبروی شما ابروی من و ابروی من آبروی شماست و سرنوشت همه ما به هم پیوند خورده است.

قاسمی، تصریح کرد: بایدطرح تفکیک زباله از مبدا از خود شهرداری اغاز شود و این اتفاق باید بیفتدو ایستگاه بازیافت زباله باید در شهر راه اندازی شودودر حوزه فضای سبز فقیر هستیم و باید همکاران در حوزه فضای سبز تلاش کنند.

شهردار جدید دابودشت گفت: کیفیت پروژه های عمرانی برای ما مهم است باید از پیمانکارانی که توانایی فنی و مالی و امکانات و تجهیزات دارند استفاده کنیم و همچنین سامانه کنترل پروژه باید راه اندازی شود.

قاسمی اظهارداشت: ما دنبال چاق کردن شهرداری نیستیم بلکه دنبال شهرداری چابک هستیم و این نگاه ماست و میگوییم شهروند - همکار یعنی گفتمان شهروند - همکار به تعامل و همکاری بین شهروند و شهرداری تاکید دارد.

وی یادآورشد: رابطه در این گفتمان دوسویه است شهروند و شهردار در عرض همدیگر حرکت می کنند و نسبت به سرنوشت شهر احساس مسئولیت می کنند.

شهردار جدید دابودشت خاطرنشان کرد: در این گفتمان شهروند در مقابل مطالبات پاسخگو است همانطوریکه شهرداری باید پاسخگو باشد سرانجام این رابطه خدمت مضاعف و خدمات مطلوب و بهینه در سطح شهر و شهروند را بدنبال دارد.

قاسمی ادامه داد: در گفتمان شهروند - همکار شهرداری و شهروند همدیگر را درک می کنند و با همکاری متقابل امور را به پیش میبرند این گفتمان را باید محقق کرد چون کارامد است و مشارکت شهروندان را در سرنوشت شهر بدنبال دارد.

وی در پایان از رییس و اعضا شورای شهر و همچنین از زحمات مهندس یحیی پور شهردار سابق و شکری سرپرست شهرداری و همه ی همکاران تقدیر و تشکر نمود.

زباله شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری شهروند فضای سبز فقیر شهر شهردار دابودشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر