کد خبر: 337850 A

رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران در گفتگوبا ایلنا :

زهرا صادقی گفت: پرونده مجلس نهم به زودی بسته می‌شود تا فرصت باقی است برای بی چیزان و مستضعفان، کارگران، کشاورزان، بیکاران، بازنشستگان و زنان کاری بکنید.

رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران در گفتگوبا خبرنگار ایلنا در ساری ، با بیان اینکه زنان همیشه از تبعیض رنج برده و از عدم اهتمام به کرامت انسانی خود، رنجیده خاطره بوده‌اند گفت: اهتمام به کرامت، انشاء نیست که با لفظ قلم صفحاتی را پر کند بلکه اگر زیر بنا و پایه‌های آن ارزش‌های والا و شعارهای کرامت آخرین است رو بنای آن ترتیبات قانونی و روش های اجرایی و توسعه فرهنگی احترام به زنان است.

وی افزود: نخستین اقدامی که می‌بایست در مجلس درباره زنان انجام شود تا رفع تبعیض را میسر سازد، بازبینی قوانین با نگاهی مدرن و امروزی است.

صادقی با اشاره به اینکه دین اسلام پاسخگوی هر گونه شرایط نوینی خواهد بود و در پیشرفته‌ترین حالتِ دفاع از حقوق زن قرار خواهد گرفت و حتی از تجربیات نوین استفاده خواهد کرد اظهارکرد:اگر چه این اهتمام زیربنایی باید مدت‌ها قبل انجام می‌شد، اما هنوز هم دیر نشده فرصت باقیست و انتخابات مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی بستری مناسب و اهتمام نمایندگان مجلس بر این مهم وکلید اصلی ورود به جهانی سرشار از عدالت و آزادی و خلاقیت برای زنان خواهد بود.

رئیس اتحادیه زنان خانه کارگر مازندران رفع تبعیض در مسائل اقتصادی و حمایت از زنان کارگر، کارمند، خانه دار، کشاور و معلمان و اساتید، ورزشکاران و سایر اقشار زنان از دیگر اقداماتی است که نمایندگان مجلس آینده باید بدان اهتمام ورزند.

وی تصریح کرد: رفع تبعیض در قوانین و ترتیبات قانونی در قلمرو و حقوق زن در خانواده و در جامعه مدنی و جزا و نظایر آن به عنوان یک شهروند مستقل و تصمیم گیرنده باید به رسمیت حساب آید.

 

انتخابات خانواده زنان مجلس نهم کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر