کد خبر: 352246 A

نسبت به مدت مشابه سال قبل؛

تناژ حمل کالا دریازده ماهه سالجاری بندر نوشهر استان مازندران ، نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش36درصدی همراه بوده است .

به گزارش ایلنا از ساری ؛رئیس اداره حمل ونقل کالا، اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان مازندران گفت:کل تناژ حمل کالا دریازده ماهه امسال بندر نوشهر ، 718هزارو941تن بوده که توسط شرکتهای حمل ونقل کالا مستقر در شهرستان نوشهر به سایر نقاط کشور حمل گردیده است که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 36درصدی همراه بوده است .

سید رحمت الله موسوی در ادامه افزود:  تناژ حمل کالا دریازده ماهه سالجاری بندر امیر آباد استان مازندران یک  میلیون  و668 هزارتن بوده که با افزایش 17درصدی همراه بوده است ، همچنین کل تناژ حمل شده کالا دریازده  ماهه امسال در  بندر فریدونکنار ، 138هزارو648تن بوده است .

رئیس اداره حمل ونقل کالا، گفت : کل تناژ حمل شده کالای استان دریازده ماهه امسال ، 12میلیون و 336هزار و 922تن از استان مازندران به سایر نقاط کشور جابجا شده است .

موسوی: تعداد بارنامه های مصرفی یازده ماهه سالجاری را  960هزارو 526فقره ذکر کرده است.

موسوی : عمده کالا ی جابجا شده از استان در یازده ماهه سالجاری را به ترتیب شن وماسه – گندم- جو- فرآورده های لبنیاتی - سیمان فله ای – سیمان کیسه ای- - شیر-– نئوپان- - مرکبات - انواع بنزین  عنوان نموده است.

موسوی: خاطر نشان کرد :125شرکت حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال میباشند واین استان دارای 7 انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل ونقل کالا ویک کانون انجمن صنفی کارفرمائی شرکتهای حمل ونقل کالا  و یک کانون انجمن صنفی کارگری  رانندگان ویک اتحادیه حمل بار  و10انجمن صنفی کارگری رانندگان وسائط نقلیه کالای جاده ا ی می باشد.

 

استان مازندران سیمان گندم شهرستان نوشهر بندر امیر آباد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر