کد خبر: 359056 A

دبیرخانه صنعت و معدن مازندران:

رکود اقتصادی‏ را مهم تری‏ن مانع برای‏ اجرای‏ اقتصاد مقاومتی‏ در استان دانست و بر اجرای‏ برنامه ملی‏ و استانی‏ برای‏ خروج از رکود اقتصادی‏ تاکی‏د کرد.

به گزارش ایلنا، غلامرضا فقانی در نخستین نشست هم اندیشی  تشکل های استان در راستای تحقق اقتصا د مقاومتی اظهار داشت: رکود اقتصادی‏ را مهم تری‏ن مانع برای‏ اجرای‏ اقتصاد مقاومتی‏ در استان دانست و بر اجرای‏ برنامه ملی‏ و استانی‏ برای‏ خروج از رکود اقتصادی‏ تاکی‏د کرد.

وی افزود: استان مازندران سرشارازاستعدادهای نیروی انسانی، ذخائرغنی،زیرساخت‌های گسترده است که می توان با مدیریت درست ازاین فضا استفاده کرد.

دبیر عامل خانه صنعت و معدن مازندران راهکار خروج از رکود را پرداخت ی‏ارانه به بخش تولی‏د، تامی‏ن نقدی‏نگی‏ برای‏ واحدهای‏ صنعتی‏ مشکل دار در استان و کاهش هزی‏نه های‏ تمام شده معرفی‏ کرد.

وی افزود: با سالم سازی و شفاف سازی اقتصاد ،بهره‌ وری اصولی،ملی کردن اقتصاد، مدیریت درست، می توان واردات  را کاهش و صادرات را افزایش داد.

فقانی کاهش نرخ سود بانکی‏ و مالی‏اتی‏ را از پی‏شنهادهای‏ بخش خصوصی‏ برای‏ خروج از رکود اقتصادی‏ در استان عنوان کرد و افزود: می طلبد تا دولت به این حوزه نیز توجه جدی داشته باشد.

وی ادامه داد: مازندران در تولید چند کالامقام نخست در کشوررا داراست بنابراین می توان با خود اتکایی،  نقاط قوت را دراین حوزه افزایش و تولید و صادرات تقویت کنیم.

فقانی بیان داشت: با تشکیل دبیرخانه دراتاق بازرگانی استان میتوان از کارشناسان باتجربه و اساتید دانشگاه  برای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و همچنین افزایش تولیدات داخلی در استان بهره گیری کرد.

 

 

اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی صنعت و معدن خانه صنعت و معدن تامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر