کد خبر: 375861 A

شهردار خلیل شهر درگفتگو با ایلنا خبرداد:

شهردار خلیل شهر از تصویب کتابچه اصلاح شده طرح مدیریت بهره وری و حفاظت پارک جنگلی سرخ ا ٌ خبر داد.

شهردار خلیل شهر در گفتگو با خبرنگار ایلنا از تصویب طرح پارک جنگلی سرخ ا ٌ خلیل شهر در کمیته فنی دفتر جنگل کاری، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری کشور خبر داد و افزود: این طرح بعد از تصویب و صدور موافقت نامه تأسیس منطقه نمونه گردشگری سرخ ا ٌ در سال 1388 و تعهدات مربوط مطابق با شرح خدمات مدنظر قرار گرفت.
 
 عبدالجواد رحمانی خلیلی گفت: این طرح پس از چندسال پیگیری مستمر وبراساس موضوع بند ج ماده 147 قانون برنامه پنجم توسعه در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری تهیه و سپس در کمیته فنی سازمان تصویب گردید.
 
وی ادامه داد: طرح مدیریت بهره وری و حفاظت پارک جنگلی سرخ ا ٌ بعد از اصلاح در کتابچه مصوب و مراحل واگذاری اراضی در پارک به شهرداری اجرایی می شود.

 

اداره کل منابع طبیعی بهره وری جنگل شهرداری قانون برنامه پنجم توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر