کد خبر: 381386 A

سال گذشته؛

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران از افزایش 56 هزار و 738 مشترک به تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری ؛قاسم شهابی گفت : از این تعداد 30 هزار و 22 مشترک شهری و 26 هزار و 716 مشترک روستایی می باشند.

وی افزود: در حال حاضر تعداد مشترکان حوزه توزیع برق مازندران به یک میلیون و 235 هزار و 356 مشترک رسیده است که 734 هزار و 236 مشترک  عادی شهری و 487 هزار و 977 مشترک عادی  روستایی و 13 هزار و 143 هزار مشترک مصارف سنگین می باشند.

 مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران همچنین از افزایش یک هزار و 450 دستگاه پست هوایی و زمینی با ظرفیت 108 هزار و 315 کیلوولت آمپر به تعداد ظرفیت پست های توزیع استان خبر داد و خاطر نشان کرد: تعداد پست های هوایی و زمینی حوزه توزیع برق مازندران به 27 هزار و 275 دستگاه و ظرفیت آنها نیز به سه میلیون و 439 هزار و 112 کیلوولت آمپر رسیده است.

شهابی اظهار داشت : در سال گذشته 318 کیلومتر به طول خطوط شبکه فشار متوسط و 306 کیلو متر به طول خطوط شبکه فشار ضعیف افزوده شده و طول خطوط شبکه فشار متوسط حوزه توزیع برق مازندران به 10 هزار و 529 کیلومتر و طول خطوط شبکه فشار ضعیف به 14 هزار و 577 کیلومتر رسیده است.

وی تصریح کرد: حداکثر بار همزمان شرکت در پیک بار سال گذشته 5/1687 مگاوات و انرژی تحویلی به شبکه توزیع شش میلیارد و 123 میلیون و 485 هزار و 775 کیلو وات ساعت بوده که پنج میلیارد  و 209 میلیون و 757 هزار و 571 کیلووات ساعت به مصرف مشترکان رسیده است.

به گفته مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران 56 دستگاه پست فوق توزیع با 92 دستگاه ترانس و ظرفیت 2583 مگاولت آمپر و 405 فیدر 20 کیلوولت در حوزه این شرکت قرار دارند.

 

انرژی برق مدیر عامل شرکت ساری توزیع
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر