کد خبر: 400245 A

نماینده ولی فقیه در مازندران:

نماینده ولی فقیه در مازندران ، گفت: خیرین سلامت می توانند با اطلاع رسانی خوب و مناسب مردم را در این امر انسانی ، اجتماعی و الهی بیشترسهیم کنند بنابراین می طلبد تا اقدامات موثر در جذب خیرین و مشارکت مردم انجام گیرد.

به گزارش ایلنا،آیت الله نورالله طبرسی در دیدار با مجمع خیرین سلامت ، اظهار داشت : رسالت مجمع خیرین سلامت در عرصه سلامت و درمان ارائه خدمت بهینه به مردم است که خیرین سلامت استان در این امراز فعالیت های خوبی برخوردار هستند.

وی افزود: خیرین سلامت می توانند با اطلاع رسانی خوب و مناسب مردم را در این امر انسانی ، اجتماعی و الهی بیشترسهیم کنند بنابراین می طلبد تا اقدامات موثر در جذب خیرین و مشارکت مردم انجام گیرد.
 
نماینده ولی فقیه در مازندران با بیان اینکه خدمات شایسته این مجمع در سطح استان قابل تحسین است، عنوان کرد: با توجه به آمار ارائه شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی بیماری های چون سرطان، سوانح،قلبی و عروقی در میان مردم بسیار مشهود است لذا پیشگیری و درمان این امر مستلزم همکاری و مشارکت بیشتر خیرین است.
وی افزود: شناسایی افراد خیر در زمینه کمک به حوزه سلامت اجتماعی همکاری و اطلاع رسانی بیشتری را می طلبد ممکن بسیاری از مردم اطلاعی در خصوص این مجمع نداشته باشند.
 
آیت الله طبرسی با بیان اینکه اهمیت سلامت بر کسی پوشیده نیست و همه می دانند بهداشت و سلامت در جوامع بشری جایگاه ویژه و اثر بخشی دارد ، گفت: آموزه های دینی ما در اسلام به این موضوع تاکید فراوان دارد و سلامت رادر کنار امنیت جامعه مهم می داند.

 

آموزه های دینی سرطان سلامت ولی فقیه امنیت جامعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر