کد خبر: 456823 A

تشریح دستاوردهای دولت تدبیر وامید درمازندران برای ارتقاء شاخص های بهداشت ودرمان ؛

این استان با داشتن 1120 خانه بهداشت و68 مرکزبهداشتی ودرمانی درروستاها رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده وبا تجهیزاین مراکز زنجیره خدمات بهداشتی ودرمانی درروستاهای استان کامل شده است.

به گزارش ایلنا ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درجمع خبرنگاران وهمزمان با دهه مبارک فجر، ازطرح تحول سلامت به عنوان بزرگ ترین طرح اجتماعی نظام که رضایت حداکثری مردم واعتماد آحاد ملت به دولت ونظام را درپی داشته دفاع کرده وگفت: این طرح که آبروی نظام سلامت است به هیچ عنوان نباید تضعیف گردیده ودولت تدبیر وامید باید منابع آن را تامین نماید.

دکترقاسم جان بابایی درتشریح دستاوردهای سه ساله نظام سلامت دراستان مازندران ازپیشرفت خیره کننده سطح بهداشت دراستان به روایت آمار وارقام سخن گفت وتصریح کرد:  به عنوان یک خدمتگذارکوچک درعرصه سلامت استان مازندران، اجازه نخواهم داد که خدشه ای به طرح تحول سلامت وارد گردد واعتقاد دارم دستاوردهای دولت ونظام درعرصه سلامت بی نظیر بوده اگرچه درتنگنای شدید بودجه ای به سرمی بریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران بعدازبازدید نمایندگان رسانه های خبری ازبرخی پروژه های بهداشتی ودرمانی دربرخی روستاها ومراکزشهری به آنان گفت که عملکرد مطلوب مسئولان درهرعرصه ای نگاه مثبت مردم به انقلاب ونظام را درپی خواهد داشت وما دردانشگاه علوم پزشکی مازندران مکلف هستیم بهترین خدمات را به مردم خوب وقدرشناس استان ارایه نماییم.

جان بابایی توسعه منابع فیزیکی، تقویت منابع انسانی و تلاش برای ارتقاء سلامت وبهداشت مردم را اولویت های مهم دانشگاه علوم پزشکی استان برشمرد وبا استناد به آمارها گفت: این استان با داشتن 1120 خانه بهداشت و68 مرکزبهداشتی ودرمانی درروستاها رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده  وبا تجهیزاین مراکز زنجیره خدمات بهداشتی ودرمانی درروستاهای استان کامل شده است.

وی راه اندازی نظام شبکه بهداشت ودرمان درکشور را کاری بسیاربزرگ وارزشمند توصیف کرده و درگزارشی ازاستیجاری بودن یک سوم خانه های بهداشت روستایی درسال های گذشته سخن گفت و ادامه داد:  اخذمجوزهای لازم برای نوسازی 230 خانه بهداشت با بهترین شرایط  ازجمله توفیقات دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود که 150 واحد ظرف مدت کمتراز6 ماه احداث ودرسال 1393 به بهره برداری رسید و80 خانه بهداشت جدید هم تا پایان دولت تدبیر وامید احداث وتحویل خواهد شد.

جان بابایی تاکید کرد : تا پایان دولت یازدهم تمام مراکزاستیجاری و املاک بالای 30 سال ازچرخه نظام بهداشت ودرمان استان حذف خواهد شد.

وی هزینه احداث 230 خانه بهداشت روستایی را 210 میلیارد ریال اعلام کرده وبا اشاره به این مطلب که عملیات احداث 68 مرکزبهداشتی ودرمانی درروستاها ی استان ازتیرماه سال جاری آغاز واکنون درشرف راه اندازی هستند، افزود: دراین مراکزعوامل پزشکی وپیراپزشکی همچون ماما، کارشناس بهداشت محیط، دندانپزشک  خدمات لازم را به مراجعین ارایه می دهند.

جان بابایی ازافتتاح این 68 مرکزدرقالب 350 مرکزکشوری درروز دوم اسفندماه باحضوروزیربهداشت وبا محوریت مازندران خبرداد وگفت: برای تجهیزهریک ازاین مراکز10 میلیارد ریال اعتباراختصاص داده می شود.

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعزام یکصد پزشک عمومی ، دندانپزشک، ماما وکارشناس بهداشت محیط به مراکزبهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت وواستقراربیش از90 تن ازکارشناسان ارشد روان شناسی بالینی و تغدیه  وارایه مشاوره های رایگان به مراجعین توسط آنها درمراکز350 گانه بهداشت ودرمان شهری ازجمله دستاوردهای سه سال گذشته نظام سلامت درکشوربوده ضمن آن که درسال گذشته درتمامی روستاهای استان خدمات رایگان دندانپزشکی به کودکان کمتر از 14 وخدمات کنترل بارداری ارایه گردید واین طرح همچنان تداوم خواهد داشت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین به اجرای طرح کنترل فشاروقندخون  تمامی روستاییان بالای 30 سال دراین استان درسال گذشته  اشاره کرده وشناسایی 5 هزاربیماردیابتی وهمین میزان بیماران دارای فشارخون وارایه خدمات درمانی وکنترل مرتب این افراد را یادآورشد وگفت: علاوه برشناسایی 5 هزاربیماردیابتی دراستان ، 15 هزارنفرنیزمستعد ابتلا به این بیماری شناسایی وتلاش داریم اقدامات لازم را برای کنترل وپیشگیری ازعواقب این نوع بیماری انجام دهیم.

وی افزود: سال گذشته درقالب طرح پزشک خانواده تمامی دانش آموزان درمراکزروستایی  استان درزمینه های مختلف ویزیت شده ودستورات لازم نیز دراین زمینه صادرگردید.

جان بابایی با اشاره به ارزش بالای اراضی مازندران  وهزینه های سنگین خرید واحداث مراکزبهداشتی ودرمانی وخانه های بهداشت روستایی گفت: زمین های قریب به اتفاق مراکزی که درآنها مراکزبهداشتی ودرمانی شهری وروستایی احداث می شوند، توسط خیرین اهداء می شود واین نشان ازروح بلندآنانی است که می خواهند گره ازمشکلات مردم بگشایند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، تقویت زیرساخت های مرتبط با حوزه های بهداشت ودرمان را ازجمله اهداف مهم این دانشگاه برشمرد وخرید 48 دستگاه آمبولانس پیش بیمارستانی را درهمین راستا توصیف کرد وگفت: تا پایان سال جاری نیز10 دستگاه آمبولانس مجهزبه شبکه بهداشت استان اضافه خواهد شد.

وی بودجه اختصاص یافته برای خرید این آمبولانس ها را 400 میلیارد ریال عنوان کرد ودرادامه صحبت هایش آمارپایگاه های اورژانس  پیش بیمارستانی مازندران را حدود 86 پایگاه برشمرد  وخاطرنشان ساخت: به دلیل تراکم جمعیتی  نیازبه احداث 25 پایگاه دیگر احساس می شود.

جان بابایی با اشاره به شکایات به حق مردم درباره وضعیت نامساعد اورژانس های بیمارستانی گفت: ازمجموع 24 بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، اورژانس بیمارستانهای چالوس وامام خمینی(ره) آمل تازه تاسیس بوده ودرباره 22 بیمارستان دیگر، بخش های اورژانس 14 بیمارستان نوسازی ویا طرح توسعه درآنها درحال اجراست.مثلاً بخش اورژانس درشهرستان گلوگاه تحویل شده دربهشهردو واحد اورژانس درحال احداث است واورژانس بیمارستان بوعلی درحال اتمام می باشد؛ درنکاء طرح توسعه اورژانس دردستورکارقرارگرفته وقبل ازهفته دولت آماده بهره برداری خواهد شد؛ اورژانس محمود آباد آماده بهره برداری شده ودرنوشهردرحال انجام است وتا هفته دولت آماده افتتاح می شود؛ دربیمارستان رامسرنیز درمرحله اتمام است واورژانس هرسه بیمارستان شهرستان آمل درحال ساخت می باشد و...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به این که دربرنامه ششم توسعه اورژانس به یک سازمان مستقل تبدیل می شود، گفت: با این اتفاق مهم، دربحث تخصیص منابع وتجهیز بخش های اورژانس گشایش بزرگی روی خواهد داد ومطمئنا اتفاقات خوبی را دراین زمینه شاهد خواهیم بود.

دکترجان بابایی ایجاد مراکزدیالیزدراستان را یکی دیگر ازاقدامات مهم دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرده وتاکید دارد: ارایه خدمات شایسته به هم استانی های عزیزبزرگ ترین دغدغه مسئولان بخش سلامت است ودرهمین راستا تلاش کرده ایم با وجود تمامی مشکلات، هزینه های درمانی را دراستان به حداقل کاهش دهیم درهمین راستا ودرسه سال گذشته مقدمات ایجاد 8 مرکزدیالیزدرمناطق مختلف استان را فراهم نموده ایم؛ این مراکزدرشهرهای گلوگاه، کلاردشت، زیرآب، نکاء، بهشهر و... احداث شده اند ودرحال حاضر محمود آباد تنها شهراستان است که مرکزدیالیزدرآن ایجاد نشده وبه دنبال آن هستیم.

وی ازاحداث بزرگترین مرکزدیالیزاستان درشهرستان قائمشهربا 60 تختخواب در4 طبقه خبرداده وایجاد 4 مرکزمجهزتشخیص ودرمان سرطان وتاسیس مرکزجامع سرطان درمرکزاستان را گامی ارزنده برای غربالگری این بیماری وارتقاء سلامت مردم عنوان نموده وتصریح کرد: پیشگیری ازبروزبیماری هایی همچون سرطان که هزینه ای بسیارسنگینی برای خانواده ها دارد، دراولویت برنامه های نظام درمانی استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزایش 113 تخت دربخش های ویژه بیمارستانها، ایجاد 9 زایشگاه و اختصاص 450 میلیارد ریال برای بهبود هتلینگ بیمارستانها را ازدیگراقدامات این دانشگاه دردولت تدبیر وامید عنوان کرده وایجاد اولین وبزرگترین خوابگاه دانشجویی درکشوربا 135 سوئیت درمازندران تا پایان دولت یازدهم را وعده داد وگفت: با بهره برداری ازاین پروژه امکان اسکان همزمان  یک هزاردانشجوی دختردراین مرکزفراهم می شود.

جان بابایی ایجاد دانشکده پیراپزشکی، ایجاد رشته جدید فناوری پزشکی وموفقیت های مراکزتحقیقاتی وپژوهشی استان درمیان دانشگاه های علوم پزشکی کشوررا یادآورشد وگفت: تاکنون بالغ بر6 هزارمیلیارد ریال هزینه اجرای طرح های بهداشتی ودرمانی استان شده وتا پایان دولت یازدهم 1000 میلیارد دیگرصرف اجرای پروژه های باقی مانده خواهد شد.

وی درپایان با اشاره به این که ماهانه 30 میلیارد ریال برای هزینه های درمان بیماری های خاص دراستان اختصاص می یابد، گفت: مردم حق دارند ازبهترین خدمات بهداشتی ودرمانی بهره مند گردند ودولت یازدهم تلاش داردبرای ارتقاء شاخص های سلامت وبهداشت گام های بلندی را بردارد که طرح تحول سلامت تاییدی برمطالب اینجانب است.

 

پزشک خانواده دانشگاه علوم پزشکی استان دولت شاخص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر