کد خبر: 456877 A

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان جویبار:

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان جویبار، گفت: اشاعه فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان موجب توانمند سازی جامعه در برابر تهدیدات فرهنگی و آسیب های اجتماعی است.

به گزارش ایلنا، جواد احسانی مقدم دربازدید ازسیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب استان مازندران، در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: ترویج و ترغیب فرهنگ کتاب و کتابخوانی باید در جامعه به خوبی تبیین شود.

وی فضای نمایشگاه را خوب ارزیابی کرد و افزود: بانک شهربا حضور در نمایشگاه خرید کتاب را به تسهیل کرده است.

رئیس فرهنگ و ارشاد شهرستان جویبار با بیان اینکه فضای فرهنگی این نمایشگاه قابل تقدیر است چرا که شرایط مطلوب در این نمایشگاه حاکم است، گفت: امسال محتوای کتاب در این نمایشگاه افزایش پیدا کرده است و  کتب در حوزه های محتلف در این نمایشگاه یافت می شود.

احسانی ترغیب و تشویق مردم به فرهنگ کتاب و کتابخوانی را یک حرکت فرهنگی قلمداد کرد و ادامه داد: توسعه فرهنگ کتابخوانی استمرار بخشیدن به جریان فرهنگی است که می توان با ابزارهای نوین فرهنگی و اجتماعی روی افراد عمومی تاثیر فراوان گذاشت.

وی اشاعه فرهنگ کتابخوانی را وظیفه همگانی دانست و افزود: اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی از جمله اهدافی است که باید در جامعه تسری یابد ،چرا که مطالعه وآگاهی سبب کاهش معضلات اجتماعی  می شود.

احسانی با بیان اینکه گسترش فرهنگ کتابخوانی موجب افزایش فرهنگ و حقوق شهروندی و رفتارهای پسندیده می شود ، ادامه داد: اشاعه فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان موجب توانمند سازی جامعه در برابر تهدیدات فرهنگی و آسیب های اجتماعی می شود.

وی ، گفت: مجموعه اداه کل فرهنگ و ارشاد به تنهایی نمی تواند مشوق  توسعه فرهنگ درجامعه باشد زمینه باشد ، گفت : بنابراین می طلبد دیگر دستگاههای فرهنگی نیز در این زمینه شرایط رابرای گسترش این فرهنگ به خوبی فراهم کنند .

به گزارش ایلنا سیزدهمین نمایشگاه کتاب از تاریخ 16 تا 21 بهمن ماه به مدت 6 روز در مجتمع فرهنگی نیاوران ساری واقع در جاده ساری – قائمشهر از ساعت 13 تا 19 عصر برای بازدید علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دایر است

 

آسیب های اجتماعی جاده جامعه فرهنگ و ارشاد نمایشگاه کتاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر