کد خبر: 519529 A

مدیر کل راه آهن شمال کشو در آیین گشایش زیر گذر پل گردن ساری:

مدیر کل راه آهن شمال کشور گفت: پروژه زیر گذر پل گردن با عرض 6.5 متر که بزرگترین باکس اجرا شده کشور در مسیر ریلی است با همکاری شهرداری ساری و راه آهن شمال به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از ساری، یوسف گران پاشا درآیین گشایش زیر گذر باکسی  پل گردن در مرکز استان با بیان اینکه این پروژه برای نخستین در شمال کشور ایجاد شده است،اظهار داشت: پروژه زیر گذر  پل گردن با عرض 6.5 متر که بزرگترین باکس اجرا شده کشور در مسیر ریلی است با همکاری شهرداری ساری و راه آهن شمال به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه حدود 40 کیلومتر راه آهن از داخل شهرهای استان مازندران می گذرد ،افزود:از این میزان حدود 10 کیلومتر از داخل مرکز استان عبور می کند.

مدیر کل راه آهن شمال کشور گفت: راه آهن شمال با همکاری شهرداری ساری در طول مسیر 10 کیلومتر ارتباط بین راه آهن شمال و جنوب ایجاد کرد و زیر گذرها به 15 گذرگاه به متراژ 7 هزار متر ارتقاء پیدا کرد.

وی ادامه داد: تاکنون 7 دستگاه زیر گذر ماشین رو و 3 دستگاه روگذر و 6 گذرگاه همسطح در مسیر ریلی ایجاد شده است.

مدیر کل راه آهن شمال کشور گفت: از حریم 17 متری راه آهن 8 متر از این حریم در جهت ایجاد فضای سبز واگذار شده است که به دلیل حفظ فضای سبز و تردد 5 کیلومتر آن به نرده های فلزی تعبیه شده است.

وی با اشاره به پروژه فوق هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی عابران و خودروها و جلوگیری از برخی حوادث احتمالی در حریم ریلی برشمرد وافزود: 3 و نیم کیلومتر در این مسیر فضای سبز ایجاد شده است .

گران پاشا، گفت: به منظور کاهش بار ترافیکی بلوار داراب و منطقه پل گردن، این زیر گذر ریلی منطقه پل گردن با همکاری شهرداری ساری و اداره کل راه آهن شمال راه اندازی شد.

گران پاشا گفت:این پروژه با همکاری راه آهن شمال ،شهرداری و سازمان عمران سازی به اتمام رسیده است که  از 10 میلیارد تومان هزینه بالغ بر 2.5 میلیارد تومان برای راه آهن شمال هزینه داشته است

 

استان مازندران راه آهن فضای سبز ساری شهرداری ساری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر