کد خبر: 533166 A

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران :

مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران گفت:نزدیک به 50 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده که از این میان، یک میلیون و 950 هزار نفر در سطح استان مازندران تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از تنکابن ،مدیر کل سازمان تامین اجتماعی استان مازندران در سومین نشست روسای کانونهای کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تنکابن با بیان این مطلب  که تامین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه ای کشور است گفت:نزدیک به 50 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی بوده که از این میان، یک میلیون و 950 هزار نفر در سطح استان مازندران تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

سید علی اصغر محمودی اجرای نظام هماهنگ برای بازنشستگان کارگری را منوط به هماهنگی با مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون دانست و افزود: برخی از خواسته های اعضا جزء اختیارات خود کانون بوده و نیاز به مطالبه از سوی سایر ارگانها نیست.

وی با اشاره به تایید مصوبه ماده 12 برنامه ششم توسعه اظهار کرد: بر طبق بند الف همین ماده واحده دولت مکلف شده بدهی های خود که بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان است را تا پایان برنامه ششم به تامین اجتماعی پرداخت کند.

محمودی اجرای نظام پرداخت هماهنگ در واریز حقوق و مزایا از گام های مثبت و ارزنده سازمان تامین اجتماعی و مانع سوء استفاده و برداشتهای غیر متعارف دانست و خاطر نشان کرد: با نگاه آینده نگر مدیران سازمان در آینده شاهد اجرای خدمات غیر حضوری بیشتر به مراجعین و الکترونیکی خواهیم بود.

وی همچنین اجرای طرح هتلینگ بیمارستانهای تامین اجتماعی را خدمتی شایان به اعضاء و خانواده بزرگ تامین اجتماعی خواند و تصریح کرد: تغییرات ارتقاء، نوسازی و استانداردسازی درمانی برای بیمارستانها بستر مناسبی را برای حضور پزشکان و متخصصان به مراکز تامین اجتماعی فراهم می آورد، موضوع برنامه ریزی وبررسی چگونگی  اجرای طرح نوین ارائه خدمات در سازمان در جهت ارائه خدمات سریع و با کیفیت به بیمه شدگان گفت: اجرای طرح نوین ارائه خدمات، گام بلند دیگری درراستای رضایتمندی مخاطبان سازمان تامین اجتماعی است.

محمودی افزود: باید با یک عزم راسخ و بصورت اصولی با  شناسایی ظرفیت ها ،چالش ها ورفع موانع درفازهای مختلف ، بتوانیم این طرح عظیم را اجرایی نمائیم.

وی همچنین گفت:اجرای اموزش های درون واحدی از مواردی است که میتواند در افزایش دانش ادارای همکاران دراین مقوله موثر باشد.

وی  دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به اینکه بخش عمده ای از شعب استان مازندران درسالهای اخیر بخشی از فازهای اول ودوم این طرح را اجرا نموده اند گفت:خوشبختانه استان مازندران پیشگام دراجرای این طرح بوده وبسیاری ازشعب استان سالهاست که فازیک وبرخی فازدوم این طرح را اجرا می نمایند.

این مقام مسئول بااشاره به اهمیت بازنگری درساختارهای فیزیکی شعب به منظوراجرای بهتر طرح گفت:به منظور کسب رضایتمندی هرچه بیشترمخاطبین دراجرای این طرح  مساله استقرارواحدهاییکه کار مشابهی داشته   دراولویت قرارگیرد دن خدمات سازمان خواهیم بود

 

استان مازندران پوشش حقوق دولت سازمان تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر