کد خبر: 109327 A

در اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی مشخص شده و رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حق رأی دارد از این رو دیگر نیازی به عضویت ناظر دیگری نیست.

نمایندگان مجلس با تغییر تعداد نمایندگان ناظر در شورای عالی امنیت ملی مخالفت کردند.

به گزارش ایلنا، نادر قاضی پور در نشست علنی امروز(سه شنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به ماده یک طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی اخطارداد و گفت: در اصل ۱۷۶ قانون اساسی اعضای شورای عالی امنیت ملی مشخص شده و رئیس مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر حق رأی دارد از این رو دیگر نیازی به عضویت ناظر دیگری نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و گفت: اعضای شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی مشخص شده از این رو امکان تغییر آن از سوی مجلس وجود ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را به رأی گذاشت که در نهایت با ۱۵۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از ۱۸۸ رأی مأخوذه به تصویب رسید و بخش اول بند یک ماده یک که به موضوع تعیین یک نماینده ناظر در شورای عالی امنیت ملی اختصاص داشت حذف شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی شورای عالی امنیت ملی قانون اساسی مجلس شورای اسلامی مجلس نمایندگان رأی تعداد مخالفت ناظر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر