کد خبر: 109332 A

با تصویب نمایندگان؛

در پایان اصل ماده به رأی گذاشته شد که در نهایت ماده یک طرح مذکرو با ۱۶۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۷۳ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی شوراهایی که باید یک عضو ناظر از مجلس داشته باشند تعیین شد.

به گزارش ایلنا، احمد توکلی در نشست علنی امروز(سه شنبه ۸ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیات ها در پیشنهادی، گفت: متاسفانه طرح ها در کمیسیون به خوبی بررسی نمی شود و وقتی در صحن مطرح می شود نیازمند اصلاحات است، به طوری که در حال حاضر عنوان صدر ماده عنوان عام است.

در ادامه توکلی پیشنهاد الحاق واژه برخی را به عنوان طرح مذکور داد که در نهایت با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده در صحن تصویب شد.

همچنین ماده یک طرح مذکور به شرح ذیل به منظور رفع ابهام اصلاح شد:

از تاریخ تصویب این قانون و علاوه بر سایر شوراها، مجامع و هیات‌هایی که برابر قانون مربوط نمایندگان از مجلس شورای اسلمی در آنها عضویت دارند در هر یک شوراهای زیر به تعداد تعیین شده نماینده مجلس با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر عضویت می یابد:

الف شوراهای دارای یک نماینده

۱ - شورای عالی فناوری اطلاعات موضوع ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹ / ۱۳۸۲

۲ - شورای عالی فضایی موضوع ماده ۸ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹ / ۱۳۸۲

۳ - شورای عالی انرژی موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد ۲ و ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل شورای عالی انرژی کشور مصوب ۳۰/۴ / ۱۳۸۱

۴ - شورای عالی میراثفرهنگی و گردشگری موضوع ماده ۳ قانون تشکیل سازمان میراثفرهنگی و گردشگری مصوب ۲۳/۱۰ / ۱۳۷۱

۵ - شورای عالی حفاظت محیط زیست موضوع بند ۱ قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۲۴/۸ / ۱۳۷۱

۶ - شورای عالی انفورماتیک کشور موضوع ماده ۲ لایحه قانونی تشکیل شورای عالی انفورماتیک کشور مصوب ۴/۴ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب

۷ - شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور موضوع ماده ۱ قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب ۸/۱۲ / ۱۳۷۲

۸ - شورای عالی صنایع دریایی کشور موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۵/۲ / ۱۳۸۷

۹ - ستاد حوادثو سوانح غیرمترقبه کشور موضوع تصویب نامه مورخ ۱۷/۱ / ۱۳۸۲ هیات وزیران در مورد طرح جامع امداد و نجات کشور

ب - شوراهای دارای دو نماینده ناظر

۱ - شورای عالی بیمه موضوع ماده ۱۰ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳ / ۱۳۵۰

۲ - شورای عالی کار موضوع ماده ۶۷ قانون کار مصوب ۲۹/۸ / ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۳ - شورای اقتصاد موضوع ماده ۲ قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰/۱۲ / ۱۳۵۱

۴ - شورای عالی بورس و اوراق بهادار موضوع ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱/۹ / ۱۳۸۴

۵ - شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹

۶ - شورای عالی استاندارد موضوع ماده ۱۹ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۲۵/۱۱ / ۱۳۷۱

۷ - شورای هماهنگی سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع بند ۱ تصویب نامه مورخ ۱۱/۲ / ۱۳۷۳ هیات وزیران

لازم به ذکر است در پایان اصل ماده به رأی گذاشته شد که در نهایت ماده یک طرح مذکرو با ۱۶۲ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۷۳ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

اجتماعی و فرهنگی استاندارد انرژی سلامت قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مناطق آزاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی امنیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر