کد خبر: 109363 A

جمعی از شورای دانش آموزی شهرستان نهاوند استان همدان، جمعی از اهالی خوراسگان شهر اصفهان و اعضای شورای شهر و شهردار تربت حیدریه میهمان امروز جلسه علنی مجلس هستند.

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اسامی مهمانان نشست علنی امروز را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، ضرغام صادقی در نشست علنی امروز(سه شنبه ۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، اسامی مهمانان را به شرح زیر قرائت کرد:

جمعی از شورای دانش آموزی شهرستان نهاوند استان همدان

جمعی از اهالی خوراسگان شهر اصفهان

اعضای شورای شهر و شهردار تربت حیدریه

استان همدان اصفهان جلسه علنی رئیسه مجلس شورای اسلامی شورای شهر مجلس شورای اسلامی جمعی اسامی علنی مهمانان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر