کد خبر: 109492 A

مفتح در تذکر آیین نامه‌ای:

براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در قوانینی که به صورت آزمایشی تصویب می شوند دولت موظف است ۶ ماه مانده به پایان زمان اجرای آزمایشی طرح ها و لوایح، لایحه برای اجرای دائمی قانون بدهد و اگر دولت این کار را نکرد مجلس باید اقدام کند.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی گفت: مهلت اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری دیروز تمام شده است از این رو این شبهه وارد است که کدام قانون بر نظام اداری کشور حاکم است.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز در تذکر شفاهی به استناد ماده ۱۷۶ آیین نامه داخلی مجلس گفت: براساس اصل ۸۵ قانون اساسی در قوانینی که به صورت آزمایشی تصویب می شوند دولت موظف است ۶ ماه مانده به پایان زمان اجرای آزمایشی طرح ها و لوایح، لایحه برای اجرای دائمی قانون بدهد و اگر دولت این کار را نکرد مجلس باید اقدام کند.

این نماینده مجلس نهم افزود: عذر دولت برای عدم ارائه لایحه برای دائمی شدن قانون خدمات کشوری با توجه به اینکه در آغاز کار است قابل قبول است اما عذر مجلس پذیرفته نیست و کمیسیون ذیربط باید در راستای ادامه لایحه دائمی شدن این قانون اقدام می کرد.

وی افزود: در حال حاضر که زمان اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری پایان یافته است این شبهه وجود دارد که کدام قانون بر نظام اداری کشور حاکم است.

محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت این تذکر را وارد دانست و گفت: می توان به تبصره ۲ این ماده نگاه دیگری داشت و با رأی مثبت به تمدید اجرای آزمایشی این قانون سیری را طی کنیم تا لایحه دائمی شدن قانون ارائه شود.

آیین نامه آیین نامه داخلی مجلس جلسه علنی دولت قانون قانون اساسی قانون خدمات کشوری لایحه مجلس شورای اسلامی مجلس نهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر