کد خبر: 109700 A

با موافقت نمایندگان؛

با نظر موافق نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد ۳۰ درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.

با نظر موافق نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد ۳۰ درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش کند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان بررسی طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با کلیات و تبصره های آن با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۰ مخالف و ۷ ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر موافقت کرد.

بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی به همراه تبصره ها به شرح زیر تصویب شد:

ماده واحده بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۲۹/۱ / ۱۳۸۹ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ۳۰ درصد ورودی‌های رشته های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته های گروه پزشکی را از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها و در چارچوب نظام سطح بندی پذیرش نماید.

تبصره ۱ تعهد اخذ شده از مشمولین این بند برای خدمت در مناطق مورد تعهد ۳ برابر مدت تحصیل است و قابل خرید و جا به جایی نمی باشد.

تبصره ۲ ارائه مدرک فارغ ا لتحصیلی مشمولین مذکور بعد از اتمام تعهد مورد نظر، مجاز می باشد و نامبردگان در زمان تعهد مجاز به فعالیت پزشکی در سایر نقاط کشور نمی باشد.

تبصره ۳ تحصیل دانشجویان بومی موضوع این بند در دانشگاه های استان مربوطه در اولویت می باشد در صورتی که داوطلب مذکور نمره لازم برای تحصیل در دانشگاه دیگر کسب کرده باشد تحصیل او برابر مقررات این بند منوط به موافقت وی خواهد بود.

تبصره ۴ ادامه تحصیل در مقاطع آموزشی بالاتر، پس از طی حداقل نیمی از مدت زمان تعهد مشمولین این بند امکان پذیر می باشد.

تبصره ۵ نقل انتقال مشمولین این بند تابع مقررات این قانون می باشد.

لازم به ذکر است تبصره ۳ طرح مذکور با ۱۴۱ رأی موافق، ۹ مخالف و ۹ ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر اصلاح شد.

گفتنی است تبصره ۵ طرح اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی با ۱۳۰ رأی موافق، ۴ مخالف و ۷ ممتنع اصلاح شد.

تحصیلات تکمیلی دانشجو قانون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مناطق پذیرش اولویت تبصره محروم بومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر