کد خبر: 109870 A

کریمیان در نطق میان دستور:

پیشنهاد می‌کنم تسریع و انتخاب استاندار قوی اهل سنت با توجه به اینکه ۷۲ درصد از مردم استان کردستان به جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری اعتماد کردند را مورد توجه قرار دهید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ظلم متجاوزان خارجی را نیز کم و بیش با هم درک کرده‌ایم و با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی هویتی کهن و فراقومی به نام ایران را فراهم آورده‌ایم.

به گزارش ایلنا، امیر کریمیان در نطق میان ‌دستور خود با بیان اینکه جامعه ایران موزائیک کنار هم چیده اقوام است، گرچه به ظاهر رنگ و لعاب‌های گوناگون و با نقش ‌و نگار‌های خاص خود بیگانه و یگانه می کند، گفت: اما در اصل فرش‌انداز یک جامعه است و زیر یک سقف حیات و سرنوشت تاریخی و فرنگی واحدی را رقم زده‌اند و همچنان که در زمان خوشی و نیک انجامی در کنار هم زیسته‌اند، هنگام سختی و بدفرجامی نیز به طور یکسان به پایان آن نظاره نشسته‌اند.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: ظلم متجاوزان خارجی را نیز کم و بیش با هم درک کرده‌ایم و با وجود فراز و نشیب‌های تاریخی هویتی کهن و فراقومی به نام ایران را فراهم آورده‌ایم.

عضو کمیسیون افتصادی مجلس در ادامه با تشکر از حرکت دیپلماسی رئیس جمهور در سازمان ملل ادامه داد: در راستای عمل به شعارهای تبلیغاتی جنابعالی که به صراحت در بیانیه شماره ۳ اقوام و مذاهب نیز به آن اشاره و تأکید کردید پیشنهاد می‌کنم که در راستای همنوایی و همدلی اجرای بندهای اول و دوم بیانیه در خصوص بهره‌گیری از نخبگان قوم کرد و اهل سنت در هرم قدرت‌ سیاسی و اجرایی کشور که تاکنون مغفول مانده و تسریع و انتخاب استاندار قوی اهل سنت با توجه به اینکه ۷۲ درصد از مردم استان کردستان به جنابعالی در انتخابات ریاست جمهوری اعتماد کردند را مورد توجه قرار دهید.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: رئیس جمهور این سهم‌خواهی نیست، بلکه خواسته‌ای است که به مطالبه تبدیل شده و در راستای اعتمادسازی و جلوگیری از شکاف آتی ملت و دولت مطرح می‌شود.

وی تاکید کرد: ضروری است تا کاهش نابرابری‌های اجتماعی از طریق توجه بیشتر به مناطق قومی حاشیه‌ای رزهای کشور مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم با بیان اینکه کردستان دارای مردمانی با بینش قوی سیاسی است، گفت: ضروری است تا در دولت تدبیر و امید ضمن اجتناب از عقده‌های سیاسی با در نظر گرفتن آستانه تحمل افراد نسبت به ذهنیت‌های ایجاد شده، گزینش افراد برای دستگاه‌های اجرایی را تحقق بخشد.

استان کردستان انتخابات ریاست جمهوری جامعه فرش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مجلس نهم نخبگان نماینده مردم نماینده مردم در مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر