کد خبر: 111624 A

امروز صورت می گیرد؛

عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسه امروز قوه قانونگذاری را قرائت کرد.

عضو هیأت رئیسه مجلس دستور کار جلسه امروز قوه قانونگذاری را قرائت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز(چهارشنبه ۱۷ مهرماه) مجلس شورای اسلامی دستور کار جلسه علنی مجلس را به شرح زیر قرائت‌ کرد:

۱ - ادامه رسیدگی به گزارش‌ کمیسیون ‌تدوین آئین‌نامه ‌داخلی مجلس درمورد طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، ‌ شوراها، ‌ مجامع و سایر هیأتها(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۲ - گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح دوفوریتی تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند(اعاده شده از شورای محترم نگهبان)

۳ - گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح دو فوریتی استفساریه بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور

۴ - انتخاب دادستان دیوان محاسبات کشور

۵ - گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی درمورد طرح اصلاح تبصره(۵) بند(الف) ماده(۳) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ ۱۹/۶ / ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است)

۶ - گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درمورد طرح الحاق یک تبصره به ماده(۳) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه(دراجرای ماده ۱۰۴ آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۷ - گزارش کمیسیون عمران در مورد زلزله های مورخ ۲۰/۱ / ۱۳۹۲ استان بوشهر، ۲۷/۱ / ۱۳۹۲ استان سیستان و بلوچستان و ۲۱/۲ / ۱۳۹۲ استان هرمزگان(شماره چاپ ۷۷۹) در دستور هفته جاری قرار دارد.

۸ - گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد: لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه(در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

۹ - گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۷و الحاق موادی به آن(در اجرای ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

آیین نامه استان سیستان و بلوچستان اصل ۴۴ اقتصاد جلسه علنی حمایت از تولید ملی دیوان محاسبات زلزله کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر