کد خبر: 111687 A

در نامه‌هایی جداگانه به روحانی

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، ۴ مصوبه دولت احمدی‌نژاد در چهار ماهه ابتدایی امسال را مغایر قانون اعلام کرد.

رئیس مجلس در نامه‌های جداگانه‌ای به رئیس جمهور ۴ مصوبه دولت احمدی‌نژاد در چهار ماهه ابتدایی امسال را لغو کرد.

به گزارش ایلنا، متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۶۲۱۶ / ت۴۹۴۱۱ه مورخ ۱۳/۰۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «مشارکت در ساخت راه آهن تبریز تهران مشهد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «۱ نظر به اینکه بند(۱۴) جدول(۲۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، مصرح به تأمین اعتبار برای «احداثراه آهن سریع‌السیر تهران مشهد» می‌باشد، علیهذا، بند(۲) مصوبه مبنی بر اجازه تأمین منابع مالی احداثراه‌آهن تبریز تهران مشهد از محل فوق، با توجه به افزوده شدن واژه «تبریز» که متضمن توسعه شمول قانون است مغایر قانون می‌باشد.

۲ از آنجا که طبق ماده(۱۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ «تأمین اعتبار» نیازمند وجود بودجه مصوب می­‌باشد، و بر اساس تبصره(۳) ماده واحده «‌قانون احداثپروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴/۰۸ / ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز عواید آتی طرح تا مدت زمان مشخصی برای بخش خصوصی خواهد بود و دولت نمی­تواند از آن بهره­مند شود، علیهذا، تبصره(۱) بند(۲) مصوبه مبنی بر تأمین اعتبار برای سهم وزارت راه و شهرسازی از محل خطوط اعتباری و بازپرداخت آن از محل عواید آتی طرح، از حیثفقدان پیش‌بینی بودجه و اعتبار لازم برای وزارت راه و شهرسازی جهت این امر و نیز عدم امکان استفاده دولت از عواید طرح، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۲۰ / ت۴۹۳۶۰ک مورخ ۱۰/۰۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «تعیین نرخ هزینه­های معاینه فنی خودرو»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «هرچند بر اساس بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ دولت صلاحیت قیمت­گذاری در خصوص خدمات عمومی از جمله معاینه فنی خودرو را دارا است، ولی از آنجا که طبق تبصره(۱) ذیل بند فوق، لازم است دولت در ابتدا «ضوابط تعیین… خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این… خدمات را ظرف سهماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت و وزارتخانه‌های ذ‌یربط به تصویب شورای اقتصاد برساند»، علیهذا، صدر مصوبه از حیثمصرح نبودن به رعایت تشریفات مذکور در تبصره فوق، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های: ۱ ۹۱۹۷۳ / ت۴۹۰۸۶ه مورخ ۱۹/۰۴ / ۱۳۹۲،۲ ۱۰۱۹۷۵ / ت۴۹۰۸۶ه مورخ ۰۶/۰۵ / ۱۳۹۲، موضوع: «مستثنی شدن خانه­‌های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرائی ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام
نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «۱ نظربه اینکه در ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی…» مکلف شده‌­اند تا خانه‌­های سازمانی خود را به فروش برسانند، و تنها استثنایی که بر این امر مقرر شده در بند(۴) این ماده است که بر اساس آن «خانه‌های سازمانی واقع در شهرهای محروم و یا شهرهای مرزی بر اساس اعلام وزارت کشور و نیز شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت بر اساس اعلام مرکز آمار ایران از شمول مقررات این ماده مستثنی می‌باشند»، بنابر این، متن مصوبه مبنی بر مستثنی شدن خانه­های سازمانی نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور از شمول آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور که مآلاً منجر به مستثنی شدن آن از
احکام و تکالیف مقرر در ماده(۸) قانون می‌­شود، مغایر قانون است.

۲ ضمناً تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۱۹۷۵ / ت۴۹۰۸۶ه مورخ ۰۶/۰۵ / ۱۳۹۲، از این حیثکه مفاد مصوبه ردیف(۱) را با عطف بماسبق نمودن آن از تاریخ لازم‌الاجراء شدن مصوبه اصلی یعنی از سال ۱۳۸۸ به بعد لازم‌الاجراء می‌داند، مبنیاً بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون می‌باشد.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۱۵۳ / ت۴۸۷۲۴ه مورخ ۱۹/۰۴ / ۱۳۹۲، موضوع: «پرداخت تسهیلات به شرکت کمباین سازی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر
خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «نظر به ماده(۹۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ مبنی بر لزوم اعتبارسنجی مشتریان و تعیین حد اعتباری آنها توسط بانک­ها و مؤسسات اعتباری قبل از اعطای هرگونه وام و تسهیلات به آنها و با توجه به تبصره ماده مذکور که فقط اجازه پرداخت تسهیلات به طرح­های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را داده است، بنابراین، متن مصوبه مبنی بر لزوم اعطای تسهیلات توسط بانک کشاورزی به شرکت کمباین سازی ایران، از حیثمصرّح نبودن به رعایت ترتیبات مقرر در ماده مذکور و تبصره آن، مغایر قانون است.»

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی

احمدی نژاد بودجه حسن روحانی دولت رئیس جمهور رئیس مجلس شورای اسلامی قانون قیمت گذاری مسکن لاریجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر