کد خبر: 111732 A

نامزد جایگاه دادستانی دیوان محاسبات:

به طور حتم من در دادستانی دیوان محاسبات بر حفاظت از بیت المال و امور مالی کشور تأکید دارم زیرا بیت المال به معنای تمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است همچنین مدیریت نیروی انسانی از مصادیق بیت المال به شمار می‌آید.

نامزد جایگاه دادستانی دیوان محاسبات با بیان اینکه افزایش تعامل با مجلس یکی از مهم‌ترین برنامه‌های من در دادستانی است گفت: تعامل با دستگاه‌های نظارتی دیگر بسیار با اهمیت است زیرا زمینه هم افزایی نظارتی و جلوگیری از موازی کاری را فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا، فیاض شجاعی در نشست علنی امروز به عنوان گزینه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس جهت انتخاب دادستان دیوان محاسبات گفت: من در اینجا باید از حسن انتخاب اعضای این کمیسیون تشکر کنم از طرفی دیگر من فیاض شجاعی در شهرستان میانه به دنیا آمده و تسهیلات خود را در دوره لیسانس در دانشگاه تهران و در مقطع قوق لیسانس در دانشگاه تربیت مدرس طی کردم.

وی با بیان اینکه حدود ۲۰ سال است که به عنوان دادیار دیوان محاسبات در جایگاه رئیس شعبه و سرپرست دیوان محاسبات مشغول فعالیت هستم افزود: همچنین در این مدت در کارگروه‌ها و بخش‌های فنی، مالی، حقوقی و محاسباتی عضویت داشته‌ام.

شجاعی با تأکید بر اینکه یکی از رویکردهای من برای دادستانی دیوان محاسبات تعامل با مجلس و انجام وظیفه به عنوان بازوی نظارتی است تصریح کرد: تعامل با مجلس از طریق جمع بندی نظرات همکاران و ارائه آن به مجلس به ویژه در امور بودجه و موضوعات محوله بسیار ضروری است همچنین یکی از برنامه‌های من تعامل جدی با بدنه دیوان محاسبات، ارکان فنی، ارکان رسیدگی و مدیریت عالی دیوان است.

وی ادامه داد: همچنین تعامل با دستگاه‌های نظارتی دیگر بسیار با اهمیت است زیرا زمینه هم افزایی نظارتی و جلوگیری از موازی کاری را فراهم می‌کند همچنین من در دادستانی دیوان محاسبات تعامل جدی را با دستگاه‌های اجرایی خواهم داشت اما این تعامل به معنی چشم پوشی از تخلفات این دستگاه‌ها نیست.

شجاعی با تأکید بر اینکه نظارت و اجرا دو بال توسعه کشور است افزود: به طور حتم من در دادستانی دیوان محاسبات بر حفاظت از بیت المال و امور مالی کشور تأکید دارم زیرا بیت المال به معنای تمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری است همچنین مدیریت نیروی انسانی از مصادیق بیت المال به شمار می‌آید.

نامزد دادستانی دیوان محاسبات افزود: من به طور حتم تمام فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و ابزار‌ها را در راستای خدمت به ملت و با نظارت مجلس به کار خواهم بست.

بودجه دانشگاه تهران دستگاه های اجرایی دیوان محاسبات کمیسیون برنامه بودجه نیروی انسانی ملت دادستان تخلفات تعامل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر