کد خبر: 117539 A

با تصویب مجلس؛

بر این اساس دولت برای تامین هزینه های پرسنلی دستگاه های اجرایی و اعتبارات هزینه ای آنها با رعایت هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر قانونی مبادرت به تخصیص اعتبار خواهد کرد.

کسری اعتبارات دستگاه های اجرایی با رفع محدودیت های جابجایی اعتبارات در بودجه ۹۲ برطرف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی اصلاحیه بودجه ۹۲ صبح امروز با نظر دولت موافقت کرده و محدودیتهای جابجایی اعتبارات برای کسری منابع مالی دستگاه های اجرایی برداشتند.

بر این اساس دولت برای تامین هزینه های پرسنلی دستگاه های اجرایی و اعتبارات هزینه ای آنها با رعایت هزینه های پرسنلی اجتناب ناپذیر قانونی مبادرت به تخصیص اعتبار خواهد کرد.

معاونت نظارت و راهبردی رئیس جمهور نیز مکلف است گزارش عملکرد این موضوع را تا پایان اردیبهشت ۹۳ به مجلس ارائه دهد.

بودجه دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور منابع مالی نمایندگان مجلس هزینه تامین اعتبارات کسری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر