کد خبر: 118650 A

با تصویب مجلس؛

بر پایه این مصوبه از این پس کلیه منابع حاصل از حق امتیاز فعالیت‌های خدمات پستی مخابراتی و فن آوری اطلاعاتی به حساب خزانه واریز و سپس حق استفاده از آن‌ها به طور صددرصد به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد.

مجلس به دولت اجازه داد که از محل وصول مطالبات بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات صرف هزینه‌های وزارت ارتباطات برای توسعه زیرساخت فن آوری اطلاعات کند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، نمایندگان مجلس امروز در صحن علنی به لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات رأی موافق دادند و کلیات آن را به تصویب رساندند.
بر پایه این مصوبه از این پس کلیه منابع حاصل از حق امتیاز فعالیت‌های خدمات پستی مخابراتی و فن آوری اطلاعاتی به حساب خزانه واریز و سپس حق استفاده از آن‌ها به طور صددرصد به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت ارتباطات تخصیص می‌یابد.
بر این اساس؛ در اجرای بند - ز - ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات وزارتخانه زیر مکلف می‌شود باید ارائه خدمات پستی و مخابراتی فن آوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فن آوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق امتیاز سهم دولت و جریمه جبران انجام عدم مطالبات وصول به حساب خزانه داری کل کشور واریز کرده و برای صرف هزینه‌های زیرساختی خدمات زیربنایی اطلاعات و فنآوری اطلاعات در مناطق روستایی و محروم و تقویت بخش خصوصی انجام گیرد.

بخش خصوصی درآمد دولت صحن علنی قانون لایحه مخابرات نمایندگان مجلس وزارتخانه اطلاعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر