کد خبر: 119641 A

شیخ السلام به ایلنا خبر داد؛

رئیس کنفرانس آسیا اقیانوسیه محیط زیست و توسعه کره جنوبی نیز از ۲۴ تا ۲۷ آبان ماه وارد تهران می شوندو این هیات در تهران با ابوترابی فرد و تابش رئیس فراکسیون توسعه و محیط زیست دیدار و گفتگو خواهند کرد.

مشاور رئیس مجلس و مدیر کل امور بین الملل مجلس گفت: " هونگ جون " رئیس کمیته اموربین الملل، تجارت و اتحاد مجلس کره جنوبی با حضور در تهران با رئیس مجلس، وزیر امور خارجه ایران و بروجردی دیدار و گفتگو خواهند کرد.

حسین شیخ السلام در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، گفت: هیات چهارنفره به ریاست " هونگ جون " رئیس کمیته اموربین الملل، تجارت و اتحاد مجلس کره جنوبی از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه به ایران سفر خواهند کرد.

وی در ادامه بیان کرد: هیات دیگری هم از کره جنوبی قرار است در هفته آینده وارد تهران شوند و با مقامات ایرانی دیدار و گفتگو داشته باشند.

مشاور رئیس مجلس و مدیر کل امور بین الملل گفت: ر ئیس کنفرانس آسیا اقیانوسیه محیط زیست و توسعه کره جنوبی نیز از ۲۴ تا ۲۷ آبان ماه وارد تهران می شوندو این هیات در تهران با ابوترابی فرد و تابش رئیس فراکسیون توسعه و محیط زیست دیدار و گفتگو خواهند کرد.

اقیانوسیه امور بین الملل ایران تجارت رئیس مجلس کره جنوبی محیط زیست وزیر امور خارجه ایران تهران هیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر