کد خبر: 120584 A

آصفری در گفت وگو با ایلنا:

اگر رئیس جمهور به میلی منفرد و توفیقی در وزارت خانه‌های دیگر همچون کار رفاه تامین اجتماعی و دیگر وزارت خانه‌ها پستی می‌داد شاید هیچ یک از نمایندگان مجلس اعتراضی به وی نمی‌کردند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: طبق قانون فردی که از مجلس نتواند رای اعتماد بگیرد می‌تواند در پست‌های دیگری مشغول به فعالیت شود.

محمد حسن آصفری، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص فشارهای وارده به فرجی دانا در مورد انتصابهای وی در وزارت علوم تحقیقات و فن آوری گفت: طبق قانون فردی که از مجلس نتواند رای اعتماد بگیرد می‌تواند در پست‌های دیگری مشغول به فعالیت شود.

وی در ادامه با بیان این مطلب که نمایندگان مجلس به توفیقی و میلی منفرد رای اعتماد برای وزارتخانه علوم نداده‌اند، افزود: بهتر بود رئیس جمهور و وزیر علوم از توفیقی و میلی منفرد در پست‌های دیگری غیر از وزارت علوم مسوولیت می داد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس گفت: اگر رئیس جمهور به میلی منفرد و توفیقی در وزارت خانه‌های دیگر همچون کار رفاه تامین اجتماعی و دیگر وزارت خانه‌ها پستی می‌داد شاید هیچ یک از نمایندگان مجلس اعتراضی به وی نمی‌کردند.

تامین اجتماعی رئیس جمهور قانون کمیسیون امنیت ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نمایندگان مجلس وزارت علوم وزارت علوم تحقیقات وزارتخانه رای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر