کد خبر: 122112 A

سخنگوی وزارت کشور خبرداد:

طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه در وزارت کشور در دست بررسی است.

وزارت کشور معتقد است که این طرح باید براساس انجام یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بحثو بررسی قرار گیرد و سپس اجرایی شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ امیری گفت: درحال حاضر طرح افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه در وزارت کشور در دست بررسی است و به طور حتم با رسیدن به یک نتیجه مشخص آن را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد.

حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور از بررسی طرح مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خبر داد و اظهار داشت: درحال حاضر این طرح در وزارت کشور در دست بررسی است و به طور حتم با رسیدن به یک نتیجه مشخص آن را به نمایندگان مجلس اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: وزارت کشور معتقد است که این طرح باید براساس انجام یک فرآیند کارشناسی دقیق مورد بحثو بررسی قرار گیرد و سپس اجرایی شود.

براساس اصل ۶۴ قانون اساسی، تعداد نمایندگان مجلس پس از هر ده سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافی و نظایر آنها می‌تواند حداکثر تا بیست نفر اضافه شود.

دولت قانون اساسی کارشناسی نمایندگان مجلس وزارت کشور افزایش نمایندگان حوزه تعداد انتخابیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر