کد خبر: 122144 A

در صحن علنی؛

نمایندگان مجلس درحالیکه کلیات طرح پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی را به تصویب رسانده بودند؛ با جزییات آن با شرط نداشتن بدهی معوق از سوی شرکت‌ها مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس؛ جزییات طرح پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح های نیمه تمام را به تصویب نرساندند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس امروز(۲۹ آبان) در صحن علنی مجلس درحالیکه کلیات طرح پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه ملی را به تصویب رسانده بودند، با جزییات آن با شرط نداشتن بدهی معوق از سوی شرکت‌ها مخالفت کردند.

نمایندگان این طرح را برای بررسی مجدد به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند.

بر اساس این طرح، طرح‌های نیمه تمام خصوصی و تعاونی که حداقل یک قسط از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلات دریافت نموده‌اند در صورتی که دارای بدهی معوق نبوده و بدهی آنان تعیین تکلیف شده باشد و توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته و اهلیت متقاضیان آنها مجددا به تایید بانک عامل برسد برای تکمیل می‌توانند از تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده نمایند.

پیشنهادکنندگان خواستار حذف شروط این اصلاحیه برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی بودند. یکی از این شروط نداشتن بدهی معوق بود.

پیشنهادات زیادی برای حذف عبارت بدهی معوق مطرح شد که هیچ کدام به تصویب مجلس نرسید.

حساب ذخیره ارزی صحن علنی صحن علنی مجلس صندوق توسعه ملی کمیسیون برنامه و بودجه بدهی مجلس تسهیلات مخالفت جزییات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر