کد خبر: 122747 A

رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی درگفت‌و‌گو با ایلنا:

اگر اطلاعاتی وجود داشته که افرادی در تخلفات سازمان تامین اجتماعی دست داشته‌اند، اما افرادی که می‌بایست نام آن‌ها را در اختیار گروه تحقیق و تفحص قرار دهند، قرار نداده‌اند؛ آن را نیز در گزارش قید خواهیم کرد.

رییس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: با ذکر منبع و مآخذ نام افراد و سازمان‌ها و نهاد‌ها را در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افشا خواهیم کرد و از این کار ابایی ازهیچ کس نداریم.
علیرضا محجوب در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درمورد آخرین وضعیت گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گفت: از نظر اعضای تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مجلس دو هفته است که گزارش تحقیق و تفحص آماده است و منتظر هستیم که این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
وی در ادامه افزود: برای مشخص کردن زمان قرائت گزارش تحقیق و تفحص با هیات رئیسه نیز نشستی را برگزار خواهیم کرد و به محض اینکه زمان گزارش مشخص شود، متن گزارش را نیز منتشر خواهیم کرد و در اختیار رسانه‌ها نیز قرار خواهیم داد.
رئیس تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی مجلس در ادامه بیان کرد: اگر تا زمان انتشار گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی هر گفته‌ای از سوی هرکس که مطرح شود خلاف آیین نامه می‌باشد.
وی بیان کرد: با احتساب مدارک گذشته که در اختیار ما است بیش از ۵۰ هزار صفحه پرونده از این سازمان وجود دارد.
محجوب در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قرائت گزارش نام افرادی که در پرونده‌ها آمده و در تخلفات سازمان تامین اجتماعی نقش داشته است؛ برده خواهد شد؟ گفت: رئیس مجلس تاکید دارند تا از بردن نام افراد ابایی نداشته باشیم و هر فرد و یا افرادی که نامشان در گزارش آورده شده باشند در صحن علنی قرائت خواهد شد.
وی افزود: اگر اطلاعاتی وجود داشته که افرادی در تخلفات سازمان تامین اجتماعی دست داشته‌اند، اما افرادی که می‌بایست نام آن‌ها را در اختیار گروه تحقیق و تفحص قرار دهند، قرار نداده‌اند نیز در گزارش قید خواهیم کرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: این گروه درصدد افشای اطلاعات هستند و با ذکر منبع و مآخذ نام افراد و سازمان‌ها و نهاد‌ها را در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی افشا خواهیم کرد و از این کار ابایی از هیچ کس نداریم.
محجوب در ادامه اظهار داشت: دولت در گزارش ۱۰۰ روزه خود چشم اندازی از وضع موجود در رابطه با اقداماتی که در طی این چند روز نیز انجام داده ارئه خواهد کرد.

آیین نامه دولت رئیس مجلس رسانه سازمان تامین اجتماعی صحن علنی تخلفات تحقیق تفحص افرادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر