کد خبر: 122824 A

یکشنبه در کمیسیون حقوقی مجلس صورت می‌گیرد؛

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در روز سه نشبه نیز طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در روز یکشنبه هفته آینده لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در روز یکشنبه هفته جاری لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اعضای کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در روز سه نشبه نیز پس از بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه طرح ممنوعیت بکارگیری سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرائم خشونت بار را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

کارگروهای تخصصی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس همچنین در روز دوشنبه لایحه حمایت از کودکان، طرح جرم سیاسی و طرح مجازات مرتکبین عملیات بیمه‌ای غیر مجاز را بررسی خواهند کرد.

جرم خشونت قانون کودکان لایحه قضایی مجلس کمیسیون حقوقی مجرمانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر