کد خبر: 122865 A

به منظور پاسخ به سوالات هفت نماینده؛

رحمانی فضلی به منظور پاسخگویی به سوالات یونس اسدی، عزیز اکبریان، مهرداد بائوج لاهوتی، فرهاد بشیری، علی ایرانپور، یعقوب جدگال و محمد سعید اربابی در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس حضور می‌یابد.

وزیر کشور به منظور پاسخگویی به سوالات هفت نماینده مجلس درروز سه شنبه هفته جاری در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس حضور می‌یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در روز یک شنبه طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس را بررسی می‌کنند.

همچنین در روز یکشنبه طرح برنامه و بودجه در این کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس در روز سه شنبه هفته جاری پس از بررسی اخبار و اطلاعات میزبان وزیر کشور خواهند بود.
رحمانی فضلی به منظور پاسخگویی به سوالات یونس اسدی، عزیز اکبریان، مهرداد بائوج لاهوتی، فرهاد بشیری، علی ایرانپور، یعقوب جدگال و محمد سعید اربابی در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس حضور می‌یابد.

آیین نامه داخلی مجلس برنامه و بودجه قانون مجلس رحمانی شورا کمیسیون منظور سوالات فضلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر