کد خبر: 123106 A

یوسفیان ملا در گفتگو با ایلنا:

به هر بدهکار بانکی که نمی توان صفت مفسد اقتصادی داد / بانک مرکزی ملزم نیست که نام افراد را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهد بلکه باید هر ماه گزارشی از روند عملکرد خود را ارائه دهد.

عضو ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی هرماه باید گزارشی از روند عملکرد خود را به اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه کند.

عزت الله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با بیان این مطلب که بانک مرکزی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مسوول وصول معوقات بانکی شده است، گفت: بین اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقررشده تا هر ماه بانک مرکزی گزارشی از بدهکاران بانکی بدهد که چه اقداماتی در راستای دادن طلب بدهکاران انجام داده است.

وی در ادامه افزود: به هر بدهکار بانکی که نمی توان صفت مفسد اقتصادی داد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: بانک مرکزی ملزم نیست که نام افراد را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهد بلکه باید هر ماه گزارشی از روند عملکرد خود را ارائه دهد.

بانک مرکزی مفاسد اقتصادی ستاد ایلنا مبارزه معوقات بانک بانکی گزارشی مسوول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر