کد خبر: 126267 A

داستان غارت اموال بیمه‌شدگان: / ۳ /

براساس تحقیقات صورت گرفته در طی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است که سازمان تامین اجتماعی در تفاهم‌نامه‌‌ای عجیب با هلدینگ سورینت قشم مقرر شده بود تا تا سقف ۴ میلیارد یورو(معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت از ۲۰۷ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شکل انحصاری به شرکت مذکور واگذار گردد.

براساس تحقیقات صورت گرفته در طی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است که سازمان تامین اجتماعی در تفاهم‌نامه‌‌ای عجیب با هلدینگ سورینت قشم مقرر شده بود تا تا سقف ۴ میلیارد یورو(معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت از ۲۰۷ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شکل انحصاری به شرکت مذکور واگذار گردد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، واگذاری این شرکت‌ها دارای ایراداتی نظیر عدم اخذ مجوز از هیات‌مدیره، عدم قابلیت انتقال بین المللی و عدم صلاحیت انتقال این شرکت‌ها از سوی مدیر عامل است.

بخشی از گزارش تحقیق و تحفص مجلس در خصوص قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به هلدینگ سورینت قشم به شرح ذیل است:

قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم

۲ - هیأت در روزهای اولیه بررسی به موضوعی دست یافت که تا روزهای پایانی کار خود بسیاری از اوقات اعضاء هیأت را درگیر خود نموده بود. تفاهم‌نامه‌ای به شماره ۱۰۰۰/۹۱ / ۹۱۵۳در تاریخ ۲۷/۹ / ۱۳۹۱ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد گردید. مطابق این تفاهم نامه مقرر شده بود تا سقف ۴ میلیارد یورو(معادل ین ژاپن) ۱۳۸ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتاً موضوع اصلی تحقیق و تفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد. این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ۱۳۸ شرکت از مجموع ۲۰۷ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی /(شستا) شامل:

هواپیمایی ج. ا. ا، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتلهای هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکتهای مختلف بیمه­ای،(ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتیرانی ج. ا. ا، بانکهای مختلف از جمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و… صنایع مس شهید باهنر و… به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف می‌باشد.

اشکالات و نواقص وارده بر تفاهم‌نامه منعقده:

الف - براساس ماده(۳۶) آئین‌نامه معاملاتی سازمان فروش اموال غیر منقول با پیشنهاد مدیرعامل، تأیید هیأت مدیره و تصویب هیأت امنا با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط بصورت مزایده عمومی و یا از طریق مؤسسه املاک و مستغلات سازمان انجام خواهد شد، با عنایت به اینکه میزان مالکیت شرکت شستا در بسیاری از شرکت های فهرست پیوست شماره(۲) به‌میزان ۱۰۰ درصد می‌باشد، اموال غیرمنقول محسوب می‌گردد و در این ارتباط مصوبه هیأت امنا درخصوص واگذاری اموال مذکور اخذ نشده است. همچنین نحوه فروش شرکت­های مذکور بصورت مزایده عمومی و از طریق مؤسسه املاک نیز نبوده است.

ب - درخصوص مبلغ تفاهم نامه مذکور، نامه شماره ۴۲۳۵۰۲ مورخ ۱۰/۳ / ۱۳۹۱ مدیریت امور بین‌الملل بانک مسکن مبنی بر واریز حواله ارزی دریافتی به مبلغ ۴۴۲.۵۲۴. ۴۵۴.۵۰۰ ین ژاپن از first Islamic investment bank ltd مالزی در تاریخ ۹۱/۳ / ۱۰ به حساب قرض الحسنه ارزی به شماره ۵/۸۷۴۱ سازمان تأمین اجتماعی نزد اداره کل عملیات ارزی بانک مسکن در بانک مذکور واریز گردیده است، ولی پس از ۱۰ روز مدیریت امور بین الملل بانک مسکن طی نامه شماره ۹۱/۱ / ۶۲۴۵ مورخ ۹۱/۱۰ / ۱۳(پیوست شماره ۵) به سازمان اعلام نمود که بدلیل اینکه بانک دریافت کننده وجه حواله ارزی در مالزی در فهرست جدید مؤسسات مورد تحریم آمریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است، لذا وجه مورد نظر قابلیت انتقال بین المللی نداشته و ندارد.

حسب بررسی بعمل آمده وجه مذکور صرفاً امکان استرداد واریز کننده آن(شرکت سورینت قشم) را دارد و اقدام شعبه مذکور درخصوص تأئید واریز وجه به حساب سازمان تأمین اجتماعی از لزومات انعقاد تفاهم نامه بوده است و در صورت عدم وجود تأییدیه مذکور تفاهم نامه منعقد نمی گردید.

ج - مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۱/۹ / ۲۶ هیأت مدیره سازمان مقرر گردیده به استناد بند «د» تبصره یک ضوابط اجرای بودجه سازمان(پیوست شماره ۷) شرکت‌های تحت پوشش واگذار شده از سوی دولت که به عنوان رد دیون دولت دریافت گردیده را حتی الامکان بصورت نقدی به فروش برسانند. مصوبه مذکور مغایر با بند(د) تبصره(۱) بودجه سازمان بوده است. زیرا برابر بند مذکور باید شرکت‌هایی که در بخش سرمایه‌گذاریهای انتفاعی فاقد بازده مورد انتظار بوده و یا متناسب با سیاستهای سرمایه‌گذاری نمی‌باشند توسط هیأت مدیره صندوق به فروش برسند. در صورتیکه بیشتر شرکت هائی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالائی بوده اند به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پر بازده ترین شرکتها در کشور بوده و طی سال های ۸۸ تا ۹۱ بترتیب ۵۸%، ۸۲%، ۵۴% و ۱۶۴% بازدهی سرمایه داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۵/۲۲%، ۵/۴۴% و ۶۵% بازدهی سرمایه داشته اند.

د – به‌منظور صدور چک تضمین موضوع بند(۳) تعهدات سازمان در تفاهم‌نامه، حساب سپرده شماره ۴۴۰۰۸۱۴۲۶۱۱۱ با امضاء آقایان سعید مرتضوی و علی پیرداده خانی(مدیرعامل وقت و مدیرکل امور مالی) در بانک مسکن شعبه مستقل مرکزی تهران در تاریخ ۲۱/۱۰ / ۹۱(حدود یک ماه پس از انعقاد تفاهم نامه) افتتاح گردیده و تعداد ۵ فقره چک به شماره های ۵۹۱۳۵۲/۸۲۳ لغایت ۵۹۱۲۵۶/۸۲۳ جمعا به مبلغ ۱۷۷۸۰۹میلیاردریال از حساب مذکور صادر و به خریدار تحویل گردیده است. شایان ذکر است هیچگونه اطلاعاتی درخصوص ثبت عملیات حساب مذکور در دفاتر و حساب های سازمان تأمین اجتماعی موجود نبوده و هیچگونه اطلاعاتی در این خصوص به این گروه ارائه نگردیده است.

ه‍ - به‌دلیل اینکه انتصاب آقای مرتضوی در سمت مدیرعاملی سازمان توسط دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده بود ایشان در هنگام انعقاد قرارداد تفاهم نامه فاقد صلاحیت و اختیارات قانونی لازم بمنظور واگذاری شرکت های مذکور بوده است.

و - هیأت مدیره شستا فروش شرکت های مذکور را در جلسه ۲۹/۹ / ۱۳۹۱(دو روز پس از انعقاد تفاهم نامه) مصوب نموده است و مقرر گردیده فهرست شرکت‌های پیشنهادی به سازمان اعلام و سپس در جلسه آتی توسط اعضاء تنفیذ شود. فهرست مذکور طی بند(۶) مصوبه مورخ ۱۳/۱۰ / ۱۳۹۱ هیأت مدیره به تصویب رسیده است. با توجه به مراتب فوق مدیرعامل شستا در هنگام امضاء تفاهم نامه فاقد اختیارات قانونی لازم بمنظور فروش شرکت های مذکور بوده است.

ز - با توجه به پیگیری های به عمل آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چکهای تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ۹۵۱/۱۴۰۰ مورخ ۱/۷ / ۹۲ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم نامه تقاضای استرداد چک های مذکور را می نماید که آقای زنجانی در هامش نامه مذکوردرخواست استرداد چهار فقره از چک ها را به آقای جشن ساز مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ کنگ(وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می نماید. آقای جشن ساز طی نامه شماره ۵۷-۹۲ مورخ ۳,۷, ۹۲ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچیک از چکها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است.

اسناد مربوط به هلدینگ سورینت

سند ۱: حساب سازمان تأمین اجتماعی در بانک مسکن

سند۲: تحریم نفتی

سند۳: تفاهم نامه شرکت سورینت با سازمان تأمین اجتماعی به همراه مشخصات چک های تضمین صادر شده و مکاتبات مربوط

تامین اجتماعی چک ژاپن سازمان تامین اجتماعی قانون قشم مجلس شورای اسلامی مصر یورو دادگستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر