کد خبر: 126286 A

داستان غارت اموال بیمه‌شدگان: / ۶ /

در این گزارش از افرادی نظیر رحیمی، معاون اول وقت دولت دهم، شیخ الاسلامی وزیر سابق کار، عباسی سرپرست وزارت کار، مدیرعامل خبرگزاری موج، امیدی شهرکی مدیرعامل سابق ایرنا و صدوقی دبیر هیات دولت سابق نامبرده شده است.

براساس تحقیقات صورت گرفته در طی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مشخص شده است که سازمان تامین اجتماعی در طی سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲، مبالغ هنگفتی از اموال بیت المال به اعضای هیات مدیره و رئیس سازمان تامین اجتماعی، تعدادی از مسئولان وقت دولت دهم، نمایندگان مجلس و شرکت‌ها به شکل مبالغ نقدی، کارت هدیه و وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این گزارش از افرادی نظیر رحیمی، معاون اول وقت دولت دهم، شیخ الاسلامی وزیر سابق کار، عباسی سرپرست وزارت کار، مدیرعامل خبرگزاری موج، امیدی شهرکی مدیرعامل سابق ایرنا و صدوقی دبیر هیات دولت سابق نامبرده شده است.

بخشی از گزارش تحقیق و تحفص مجلس در خصوص مبالغ پرداخت‌شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲ به شرح ذیل است:

مبالغ پرداخت‌شده در سال ۹۱ و شش ماهه اول ۹۲

۱ - پانصد میلیون ریال کارت هدیه اختصاصی به آقای رحیمی معاون اول وقت رئیس جمهوری(تحویل به رئیس دفتر آقای ترابی جهت مساعدت به ایتام وهزینه درمان مراجعین با اولویت بیمه شدگان تأمین اجتماعی)(تأییدیه ۹۲/۱ / ۲۲)

۲ - یک میلیارد ریال به آقای عباسی، سرپرست وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(تأییدیه ۹۲/۱ / ۲۰)

۳ - یک میلیارد به آقای شیخ‌الاسلامی معاون وقت اجتماعی رئیس جمهور(تأییدیه ۹۲/۱ / ۲۰)

۴ - پانصد میلیون ریال کارت هدیه به آقای عباسی سرپرست وقت وزارتخانه(تحویلی ۹۲/۱ / ۸)

۵ - دویست و پنجاه میلیون ریال بن فروشگاه رفاه متولی حسینیه شهید مطهری در استان یزد(تأییدیه ۹۲/۳ / ۱۷)

۶ - دویست میلیون ریال به بنیاد خیریه مهربانی ها جهت کمک به خانواده‌های ایتام شهر ری(۹۲/۳ / ۱۷)

۷ - یکصد میلیون ریال بن فروشگاه رفاه به آقای دکتر امینی مدیرعامل خبرگزاری موج(تأییدیه ۹۲/۳ / ۱۷)

۸ - چهارصد میلیون ریال به ۴۸ خانواده نیازمند و فاقد سرپرست استان یزد(تأییدیه ۲/۳۱ / ۹۲)

۹ - آقای امیدی شهرکی، مدیرعامل ایرنا یکصد و چهل میلیون ریال کارت هدیه(تأییدیه ۹۲/۲ / ۲۴)

۱۰ - آقای صدوقی، دبیر هیأت دولت پنجاه میلیون ریال کارت هدیه(تأییدیه ۹۲/۳ / ۱۷)

۱۱ - آقای سعیدی، مدیرمسئول روزنامه آرمان یکصد میلیون ریال کارت هدیه(تأییدیه ۱۷/۳ / ۹۲)

۱۲ - یکصد میلیون ریال به پرسنل نهاد ریاست جمهوری بصورت هدیه(تأییدیه ۱۷/۳ / ۹۲)

۱۳ - اعطای یک میلیارد ریال وام قرض‌الحسنه به آقای شیخ‌الاسلامی معاون اجتماعی وقت رئیس جمهور حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان(واریزی ۱۲/۵ / ۹۲ چک شماره ۶۲۳۶۵۰ بانک رفاه کارگران) که در تاریخ ۲/۹ / ۱۳۹۲ تادیه گردید.

۱۵ - دویست و بیست و پنج میلیون ریال بن رفاه تحویل به آقای ضابطی مدیرکل روابط عمومی جهت توزیع بین خبرنگاران(تحویلی ۱/۹۲ / ۴)

۱۶ - یکصد میلیون ریال بن رفاه دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری وقت بابت پاداش گزارش مربوط به تأمین اجتماعی(تأییدیه ۱۷/۳ / ۹۲)

۱۷ - چهارصد و بیست و شش میلیون ریال در قالب بن رفاه و ششصد و هجده میلیون و پانصد هزار ریال وجه نقد به کانون نخبگان عدل تهران(ایتام) حسب درخواست رئیس هیأت مدیره کانون مذکور(تأییدیه ۱۸/۳ / ۹۲)

۱۸ - هفتصد میلیون ریال به کانون نخبگان عدل تهران(ایتام) که بخشی از آن هزینه خرید ساختمان شده است(مصوبه هیأت مدیره)(۹۲/۲ / ۳۰)

۱۹ - اختصاص دو میلیارد و پانصد میلیون ریال(کمک هزینه ساخت سالن آموزشی) به کانون نخبگان عدل تهران حسب مصوبه هیأت مدیره سازمان جهت آموزش ایتام معرفی شده از سوی روابط عمومی سازمان در سالن مذکور پس از احداث.

قابل توجه اینکه حسب آگهی تاسیس این کانون در ۱۶/۲ / ۱۳۸۸ و تحت شماره ۲۴۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۴۷۶۹۹ آقای سعید مرتضوی به سمت نائب رئیس هیات مدیره این کانون معرفی و ثبت شده است.

۲۰ - اعطای ۲ فقره وام قرض الحسنه به آقایان پارسا و رضوانی اعضاء هیأت امنا صندوق هر یک به مبلغ ۵۲۷/۵۰۰ / ۰۰۰ریال و یک فقره وام مسکن به آقای روحبخش به مبلغ پانصدمیلیون ریال.

۲۱ - پرداخت ۴۸۰ میلیون ریال به ۴ عضو هیأت امناء سازمان(علی یوسف پور - غلامحسین رضوانی - سیدمحمد یاراحمدیان و محمد پارسا) حسب نظر وزیر وقت.

۲۲ - پرداخت مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال وجه نقد و۱۵۰ میلیون ریال کارت هدیه جهت توزیع به هر یک از اعضاء هیأت مدیره سازمان در مرداد و شهریور سالجاری

موارد فوق بخشی از مبالغ پرداخت شده در قالب وجه نقد یا کارت ها و اوراق بهادار به کسانی است که از هر حیثمجوز قانونی در خصوص آنها وجود ندارد.

۲۳ - هر چند در سال ۹۱ طی ۲۸ ردیف تعداد ۱۲۸ سکه تمام بهار آزادی، ۱۷ نیم سکه و ۱۰ عدد ربع سکه بابت انواع مراسمات و همایش­ها و تقدیر و تجلیل اختصاص و اعطاء شده است، اما فقط در ۵ ماهه اول سال ۹۲ تعداد ۴۳۵ سکه تمام بهار آزادی و ۴۵ نیم سکه اختصاص و اعطاء شده که در میان دریافت کنندگان سکه نام تمامی مدیران عالی سازمان، دبیر وقت هیأت دولت آقای صدوقی، تیم حفاظت مدیرعامل، آقای محمد پاریاب و دو عضو هیأت امنای سازمان وجود دارد. تعداد ۶۰ سکه تمام بهار نیز بابت جشن شصتمین سالگرد سازمان به برخی افراد اعطا شده که لیست آن به ضمیمه گزارش است.

۲۴ - در سال ۹۱ مدیرعامل و کلیه اعضای هیأت مدیره شامل آقایان سعید مرتضوی، صمداله فیروزی، بهنام پرهیزگار، علیرضا عسگریان، سیدنورالدین شهنازی زاده، علیرضا صابر کوچک سرایی و عزیز دولتخواه هر یک پانصد میلیون ریال وام قرض‌الحسنه دریافت نمودند. در سال ۹۲ نیز آقایان عبداله عمادی و حسین حسنی بافرانی هر یک مبلغ پانصد میلیون ریال تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت نموده اند که در این موضوع طی سال‌های قبل به‌جز ۳ فقره وام ضروری و ودیعه مسکن سابقه‌ای مشاهده نشد.

۲۵ - در طول ۸ سال اخیر آقای علی ذبیحی مدیرعامل اسبق سازمان هیچ مبلغی را(حقوق، مزایا، وام و…) از سازمان دریافت ننموده است و این در حالی است که در ۵ سال اخیر قریب به ۲.۵ میلیارد تومان حق الزحمه به اعضای هیأت مدیره سازمان پرداخت شده است.

۲۶ - در کل سال ۹۱ مبلغ ۰۰۰,۸۶۶, ۹۱۲,۲۰ ریال کارت هدیه خریداری و تحت عناوین مختلف توزیع شده است و این در حالی است که در ۵ ماهه اول سال ۹۲ مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۷۰۲,۱۷ ریال کارت هدیه، خرید و اعطاء شده است. آنچه در شرح عناوین کارتهای هدیه سال ۹۲ مشهود است، اعطای ۰۰۰,۲۲۲, ۶۲۲,۴ ریال به کسانی است که جهت امورات حقوقی ازجمله پیش نویس قانون تأمین اجتماعی با سازمان همکاری نموده اند که اختصاص این مبلغ بابت این موضوع جای تعجب فراوان دارد.

همچنین بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون ریال به ۱۴۰ نفر از پرسنل سازمان که در برگزاری جشن بزرگداشت شصتمین سالگرد تأسیس سازمان همکاری داشته اند اعطاء شده است. مبلغ سه میلیارد ریال کارت هدیه و بن کارت نیز از محل مازاد کارانه بابت گرامیداشت شصتمین سالگرد تأمین اجتماعی اختصاص و اعطاء شده است. جالب است همه موارد فوق دربازده زمانی «پنجم لغایت چهاردهم مرداد ماه سال ۱۳۹۲» سند خورده است.

۲۷ - مبلغ یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون ریال کارت هدیه حسب اسناد ثبت شده مالی از بودجه در اختیار مدیرعامل سازمان به ۳۷ نفر از نمایندگان مجلس(با درج کد در اسناد و بدون ذکر مشخصات) در اردیبهشت ماه سالجاری سند خورده است. هیات جهت تایید سند مربوطه اعلام اسامی را از امور مالی سازمان درخواست و در پاسخ اعلام گردید هویت نمایندگان محترم فقط در اختیار آقای مرتضوی می باشد. در مذاکره حضوری با ایشان اعلام نمود به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رییس هیات می نماید که باپاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند مواجه شد.

۲۸ - بابت برگزاری شصتمین سالگرد سازمان تأمین اجتماعی هزینه های خاصی صورت پذیرفته که اهم آن به شرح ذیل است:
الف - مبلغ ۰۰۰,۵۰۰, ۸۵۲ ریال اجاره سالن های مجموعه همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران «بابت هفت ساعت» از ساعت ۱۵ روز سه شنبه ۲۵/۴ / ۹۲ لغایت ساعت ۲۲

ب - مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۱۳۲ ریال بابت ۶۰ دست پیراهن و کت و شلوار پرسنل حراست برگزاری جشن مذکور

ج - پرداخت مبلغ ۰۰۰,۲۵۰, ۶۰۴ ریال بابت هزینه افطار و شام ۲۲۰۰ نفر در شب مذکور

د - مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۵۰۰,۱ ریال به شبکه ۳ سیما بابت تهیه، تولید و پخش ۵۰ دقیقه از مراسم بزرگداشت

ه‍ - پرداخت مبلغ ۷۰۰,۰۲۰, ۰۶۸,۱ ریال بابت ضیافت افطار در هتل هما در مورخه ۳,۵, ۹۲

و - پرداخت مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۸۰۳ ریال به ۹ روزنامه بابت انعکاس مطلوب جشن مذکور و گرامیداشت هفته تأمین اجتماعی

ز - پرداخت مبلغ ۰۰۰,۷۵۰, ۳۵۷ ریال بابت ۴۵۰ عدد تندیس شصتمین سالگرد

۲۹ - مبلغ ۰۰۰,۰۰۰, ۳۰۰ ریال بابت خرید ۲۰۰۰ جلد کتاب تحت عنوان «دوستت دارم مادر» نوشته آقای محمدرضا فلاح تفتی که فاقد هرگونه ارتباط با حوزة تأمین اجتماعی است خریداری و در مراسم افطاری و برخی برنامه‌های دیگر سازمان در میان حاضران توزیع شده است.

۳۰ - حسب اسناد اخذ شده از امور مالی سازمان ۲ فقره کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره پز خانه های استان تهران به مبلغ یک میلیارد ریال وجه نقد و یک میلیارد ریال بن رفاه وجود دارد که رسید گیرنده نیز به پیوست است. همچنین ۵فقره پرداخت به کانون مذکور یا مسوول آن - آقای غلامرضا عباسی - به مجموع یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون ریال بابت کمک و هزینه های اردو پرداخت شده است.

کانون مذکور در سال ۹۰ نیز بابت برگزاری همایش آموزشی مبلغ ۶۰۰میلیون ریال و برگزاری اردو در مشهد مقدس یکصد میلیون ریال دریافت داشته است. این حجم از کمک به یک کانون در سالهای اخیر بی سابقه بوده ومحل مداقه است.

اسناد مربوط به کمک به کانون انجمن های صنفی کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران

سند شماره ۱: درخواست از مدیر عامل وقت سازمان

سند شماره ۲: رسید دریافت مبلغ شصت میلیون ریال کوره پزخانه های خراسان

سند شماره ۳: رسید دریافت مبلغ ۲۵میلیون ریال توسط انجمن اصفهان

سند شماره۴: رسید دریافت مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال انجمن شمس‌آباد

سند شماره ۵: رسید دریافت ۱۲۰ میلیون ریال انجمن اسماعیل‌آباد

سند شماره ۶: رسید دریافت چهل میلیون ریال توسط بسیج کارگری تهران

سند شماره ۷: رسید دریافت ۸۰ میلیون ریال انجمن محمود آباد

سند شماره ۸: رسید دریافت یکصد میلیون ریال انجمن یافت آباد

سند شماره۹: رسید دریافت مبلغ ۴۰ میلیون ریال انجمن صنفی کارگری خاک رس آزادی

اصفهان بودجه حقوق دولت دولت دهم سکه تمام بهار آزادی قانون معاون اول وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر