کد خبر: 127317 A

جعفری در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد:

نماینده مردم بجنورد گره زدن توسعه کشور با مذاکرات هسته ای و غافل بودن از توسعه درون زا را از دیگر حرفهای متناقض تیم اقتصادی دولت یازد هم اعلام کرد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس نهم گفت: رئیس کل بانک مرکزی کارکتری را که به مردم نشان داد، یک کارکتر روانی بود که موافق کاهش نرخ ارز نبوده‌و در راستای گروههای خاص اظهارات خود را بیان کرده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، قاسم جعفری در صحن علنی در مجلس در خصوص سوال خود از وزیر اقتصاد و دارایی و در پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد اظهار داشت: آقای طیب نیا پاسخ من را به صورت شفاف بیان نکرد که علت اظهارات رئیس کل بانک مرکزی جه بوده است.

به گفته وی چرا باید رئیس کل بانک مرکزی و آن هم در اتاق بازرگانی و درحضور اعضای این اتاق اظهار کند نرخ ارز به کف خود رسیده است و نباید کاهش پیدا کند.

جعفری در ادامه در واکنش به اظهارات طیب نیا مبنی بر این که اقتصاد در مسیر شکوفایی قرار گرفته است، گفت: چگونه ممکن است اقتصادی که دارای رکورد تورمی بوده است به یک باره و طی سه ماه در مسیر شکوفایی قرار بگیرد.

نماینده مردم بجنورد گره زدن توسعه کشور با مذاکرات هسته ای و غافل بودن از توسعه درون زا را از دیگر حرفهای متناقض تیم اقتصادی دولت یازد هم اعلام کرد.

وی با بیان این که اختلاف درتیم اقتصادی دولت وجود دارد، گفت: چرا تیم اقتصادی دولت مدام باید مصاحبه کتد و جالب این که مدام مصاحبه هاشان با هم تناقص دارد.

جعفری از پاسخ وزیر اقتصاد قانع نشد و آن را به قضاوت مردم واگذار کرد.

اقتصاد دولت رئیس کل بانک مرکزی صحن علنی مجلس نهم مذاکرات هسته ای مصاحبه نرخ ارز اظهارات جعفری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر