کد خبر: 128142 A

در جلسه علنی بهارستان‎؛

این سازمان ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بهارستان با تشکیل سازمان مدیریت که از ادغام معاونت‌های برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شکل می‌گیرد، موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، براساس طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی ماده یک این طرح موافقت کردند که در راستای تحقق اصل ۱۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور انجام امور برنامه و بودجه و امور اداری واستخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌شود ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون از ادغام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، رئیس جمهور تحت مسئولیت مستقیم رئیس جمهور، با وظایف و اختیارات مذکور در این قانون تشکیل می‌شود.

مجلس شورای اسلامی با ۱۱۶ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و ۱۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه علنی امروز با ماده یک این طرح، موافقت کردند.

برنامه و بودجه جلسه علنی رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی سرمایه قانون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تشکیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر