کد خبر: 128197 A

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد؛

کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند که ماده ۳ گزارش را برای طرح تشکیل سازمان مدیریت جایگزین ماده ۴ گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شود.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ماده ۴ طرح پیشنهادی سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور تناقض دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب در جلسه علنی امروز بهارستان، در بررسی ماده ۴ تشکیل سازمان مدیریت، برنامه‌ریزی و بهره‌وری کشور اظهار کرد: ماده ۴ پیشنهادی کمیسیون اجتماعی دارای تناقض‌هایی است. در ابتدای این ماده آورده شده است که سازمان موظف است حداکثر ۹ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آن بخش از وظایف و واحدهای خود را که جنبه اجرایی و تصدی‌گری دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای می‌باشد مشخص و پس از اخذ تأیید رئیس‌جمهور به آنها واگذار نماید.

وی ادامه داد: در پایان این ماده آمده است؛ حکم این ماده بعد از مهلت تعیین شده نیز نافذ می‌باشد. در این ماده تناقض وجود دارد، زیرا در ابتدا از فرصت ۹ ماهه خبر داده است اما در پایان ماده گفته است که پس از مهلت نیز حکم این ماده نافذ می‌باشد و برای شأن قانونگذار بسیار بد است که در قانونش تناقض وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: با توجه به تناقض گفته شده، کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد می‌کند که ماده ۳ گزارش را برای طرح تشکیل سازمان مدیریت جایگزین ماده ۴ گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شود.

نماینده مردم گرمسار در بیان ماده ۳ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: به منظور تمرکززدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایت‌گر، ناظر و حمایت‌کننده در توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری دستگاه‌ها سازمان موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود که جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه‌های ملی و استانی و تشکل‌های غیردولتی حرفه‌ای می‌باشد را مشخص و پس از تأیید رئیس‌جمهور به آنها واگذار نماید.

برنامه و بودجه بهره وری جلسه علنی دستگاه های اجرایی رئیس جمهور سازمان مدیریت و برنامه ریزی فنی و حرفه ای قانون کمیسیون برنامه و بودجه نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر